Aktualności

Drogi transportu rolnego będą przebudowane

Ilustracja do informacji: Drogi transportu rolnego będą przebudowane
Jest dobra informacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Dwie drogi transportu rolnego w Gminie Otmuchów będą przebudowane przy udziale śródków budzetowych samorządu województwa. Są to długo wyczekiwane przez rolników i społeczność lokalną inwestycje. Chodzi  o drogi relacji Wierzbno - Zwierzyniec oraz Wierzbno – Broniszowice. Na dofinansowanie tych inwestycji Burmistrz Otmuchowa złożył do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego dwa odrębne wnioski. Oba przyjęte zostały do wspólfinansownia. To duży sukces. Dzięki zrealizowaniu tych inwestycji rolnicy zyskają wygodny dojazd do pól, natomiast mieszkańcy Wierzbna i okolicznych wiosek znacznie krótsze połączenie do Otmuchowa, a amatorzy sportu rowerowego świetne trasy rowerowe. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego stanowi do 80 % środków kwalifikowanych, jakie zostaną przeznaczone na te zadania. Pozostałe muszą pochodzić z gminnej kasy. Koszt całkowity obu inwestycji to około 1,2 mln zł.
Aktualny stan nawierzchni tych dróg powoduje wiele utrudnień komunikacyjnych związanych z dojazdem do gruntów rolnych ze względu na zbyt małą wytrzymałość ich nawierzchni. Celem zasadniczym wykonania przedsięwzięć jest przede wszystkim zwiększenie ich nośności i trwałości ich nawierzchni. Przełoży to się na zmniejszenie zużycia sprzętu rolniczego, lepsze skomunikowania gospodarstw z gruntami rolnymi i zmniejszoną emisją spalin. Zmiana nawierzchni poprawi również bezpieczeństwo w ruchu użytkowników tych dróg. Zadania będą zrealizowane do końca września br.
 • 24-04-2017

Gmina Otmuchów na Colegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego

Ilustracja do informacji: Gmina Otmuchów na Colegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego
Kolejną cegiełkę do powstania wydziału lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego dokłada Gmina Otmuchów. Władze samorządowe Gminy  mając świadomość, że każde wsparcie, niezależnie od wysokości ofiarowanej kwoty, jest bardzo cenne zadeklarowały wsparcie finansowe tej inicjatywy.  
30 marca br. Rada Miejska w Otmuchowie podjęła uchwałę o udzielaniu dotacji inwestycyjnej dla Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie i wyposażenie Colegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego. Dotacja zostaje udzielona ze śródków budżetu Gminy Otmuchów na 2017r. w wysokości 20 tysięcy złotych.
 
 
 
 • 24-04-2017

Działki za 15% wartości w Otmuchowie i okolicach. „Marchewka” dla młodych małżeństw

Ilustracja do informacji: Działki za 15% wartości w Otmuchowie i okolicach. „Marchewka” dla młodych małżeństw
Otmuchów ściąga młodych. Zachętą mają być działki budowlane na preferencyjnych zasadach, o które mogą się ubiegać małżeństwa także spoza tej gminy. Warunkiem jest, aby przynajmniej jeden z małżonków miał mniej niż 40 lat.
- Dokładny regulamin został już opracowany, teraz przygotowujemy przetarg - mówi burmistrz Jan Woźniak.
Działek jest 15. Nie tylko w samym Otmuchowie, także w ościennych wioskach, takich jak: Nieradowice, Śliwice, Kijów i Kałków. Mają różny areał, a są przeznaczone zarówno pod budowę domów jednorodzinnych, jak i tzw. bliźniaków.
Aby nabyć działkę wystarczy wpłacić 15% jej wartości z późniejszą możliwością ubiegania się o własność. Przetarg zostanie ogłoszony w czerwcu, najpóźniej na początku lipca br. To kolejny pomysł Otmuchowa – poza poszerzeniem granic administracyjnych miasta – aby zapewnić przyrost demograficzny w tej gminie.
(D.Kłonowska RO)
 
 
 • 24-04-2017

22 kwietnia dzień otwarty w opolskich urzędach skarbowych

Ilustracja do informacji: 22 kwietnia dzień otwarty w opolskich urzędach skarbowych
Osoby, które nie złożyły jeszcze zeznania podatkowego, będą mogły skorzystać z pomocy pracowników urzędu skarbowego i przyjść do urzędu skarbowego. Urzędy czynne będą w godzinach 9.00 – 13.00. Do urzędów skarbowych województwa opolskiego wpłynęło 298 149 rocznych zeznań podatkowych PIT, z czego 55 procent wysłano elektronicznie. Wskaźnik złożonych zeznań w stosunku do wszystkich zeznań złożonych w ubiegłym roku wyniósł 82 proc. Osoby, które nie złożyły jeszcze zeznania podatkowego, będą mogły to zrobić w sobotę (22 kwietnia) od 9.00 do 13.00. Tego dnia otwarte będą wszystkie urzędy skarbowe w regionie.
Podatnicy, którzy w wyniku rozliczenia dochodów wykazali podatek do zapłaty, będą mogli uregulować należność w kasie funkcjonującej na terenie urzędu (z wyjątkiem US w Głubczycach). Urzędnicy wyjaśnią wątpliwości związane z rozliczeniem dochodów uzyskanych w 2016 r., pomogą wysłać PIT elektronicznie lub przyjmą zeznanie w wersji papierowej. Dodatkowo 27 i 28 kwietnia urzędy będą czynne dłużej, do godz. 18.00. Zgodnie z Zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej ustalono, że 2 maja 2017 r. jest dniem wolnym od pracy. W 2017 roku termin złożenia zeznania podatkowego za 2016 rok upływa 2 maja. Tego dnia urzędy skarbowe będą czynne w godz. 7.30-15.30
(Tomasz Wróblewski NTO)


 
 • 21-04-2017

[WIDEO] Przyleciała bocianowa

Ilustracja do informacji: [WIDEO] Przyleciała bocianowa
Mamy już rodzinę boćków w Jarnołtowie w komplecie. Widać para jest bardzo szczęśliwa. Bocian zabrał się od razu do roboty, by poprawić nieco naruszone wietrzną pogodą gniazdo. Przydałoby się teraz trochę słońca i ciepła. Ptaki wycieńczone długim lotem potrzebują teraz wypoczynku i spokoju.
 • 21-04-2017

Zmiany w organizacji ruchu w centrum Otmuchowa

Ilustracja do informacji: Zmiany w organizacji ruchu w centrum Otmuchowa
Jeżeli warunki pogodowe pozwolą pracownicy Gospodarstwa Komunalnego Otmuchowie przystąpią do wprowadzenia zmian w oznakowaniu pionowym i poziomym w rynku w Otmuchowie. Jak informowaliśmy wcześniej od 15 maja br. mają nastąpić poważne zmiany w organizacji ruchu drogowego w rynku w Otmuchowie.Wyłączone zostaną z ruchu duże powierzchnie w obrębie ratusza, pasażu pomiędzy kinem i Bankiem Śląskim oraz przy obu zabytkowych fontannach. Trzeba będzie się również pogodzić z wieloma zakazami zatrzymywania się i postoju, które zaczną obowiązywać od tego właśnie dnia. I nie ma już odwrotu od tej decyzji. Komisja ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego przy Starostwie Powiatowym w Nysie zatwierdziła projekt docelowej organizacji ruchu w części obejmującej skrzyżowania ul. Rynek z ul. Nyską w Otmuchowie. Nie można dłużej tolerować notorycznego łamania przypisów ruchu drogowego do czego już się niemal przyzwyczaili jego uczestnicy. Nie brakuje przypadków, że parkuje się samochody niemal na przejściach dla pieszych. Nie przestrzega zakazów wynikających ze znaków drogowych, zarówno tych poziomych jak i pionowych. Parkuje się gdzie się da i jak się da nie bacząc na skutki takich zachowań. Bez znaczenie jest fakt, że nieopodal są do dyspozycji duże parkingi na nich gros pustych miejsc parkingowych. To wszystko musi się radykalnie zmienić z chwilą wykonania nowego oznakowania. Jak to będzie wyglądało pokazujemy na załączonym dokumencie. Po tych działaniach rynek stanie się drożny, a przygotowane miejsca parkingowe muszą służyć celowi dla jakiego zostały stworzone.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Rewolucja drogowa

 • 21-04-2017

Otmuchów seniorom. "Skalnik" coraz bliżej

Ilustracja do informacji: Otmuchów seniorom. "Skalnik" coraz bliżej
Z wiosną ruszyły prace adaptacyjne w sarnowickim „Skalniku”. W byłym obiekcie wypoczynkowym powstaje dom pomocy społecznej. Będą to nie tylko miejsca całodobowej opieki dla seniorów, ale też miejsca pracy dla 30 osób.
Pracę znajdą lekarze, pielęgniarki, salowe, osoby na stanowiskach biurowych. Obecnie trwa rozbudowa obiektu, są wydzielone już pokoje dla pensjonariuszy, pomieszczenia socjalne i sanitarne, podłączane są instalacje. „Skalnik” został także doposażony w windy, rampy, podjazdy i inne urządzenia niezbędna dla osób niepełnosprawnych.
Adaptacja kosztuje gminę 2,5 mln zł, obiekt zostanie otwarty w przyszłym roku. Jest atrakcyjnie położony, niedaleko Jeziora Otmuchowskiego. Osoby starsze znajdą tam całodobową, profesjonalną opiekę. Aktualnie około 40 takich otmuchowian przebywa w odległych ośrodkach. Rodziny mają z nimi z tego powodu utrudniony kontakt, a gmina musi pokrywać koszty ich pobytu ze swojego budżetu.
(RO D. Kłonowska)

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: "Skalnik" coraz bliżej

 • 21-04-2017

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ilustracja do informacji: Ostrzeżenie meteorologiczne
IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydał ostrzeżenie meteorologiczne dla województwa opolskiego. 
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 24
Prognozuje się spadek temperatury do -3°C, przy gruncie do -5°C. od godz. 22:00 dnia 20.04.2017 do godz. 07:30 dnia 21.04.2017.
 
 
 • 20-04-2017

Koncert kameralny Chóru Vox Mirabilis - Székesfehérvár

Ilustracja do informacji: Koncert kameralny Chóru Vox Mirabilis - Székesfehérvár
30 kwietnia(niedziela) o godz. 17.00 w kościele parafialnym w Otmuchowie wystąpi z godzinnym koncertem węgierski chór kameralny Vox Mirabilis - Székesfehérvár. Chór będzie goszczony w tym dniu również przez Burmistrza Otmuchowa, który zapewnił mu kilkugodzinny pobyt w Otmuchowie.
Chór w Székesfehervarze istnieje juz od 60 lat. W roku 2009 chór powstał w nowej formie. W roku 2011 zorganizowal I. Festiwal Chórów Kameralnych w Szekesfehervarze z nagrodą przechodnią, również w roku 2011-12 rozpoczął cykl koncertów ze slynnymi chórami, orkiestrami, i artystami muzycznymi, te koncerty odbywają się nadal. ARS MAGNA jest najwiekszą nagrodą muzyczną tego chóru. Często koncertują z Eriką Miklosa, która jest odznaczona panstwową nagrodą Kossutha. W poprzednich latach chór odbywał koncerty za granicą, ze slynnymi chórami międzynarodowymi, artystami, i dyrygentami. W roku 2015 reprezentował Węgry na międzynarodowym Festiwalu o nazwie The Sound of Europa. gdzie została wydana plyta. Chór regularnie jest zapraszany na Festiwal Diótörö(Dziadek do orzechów) organizowanym przy Państwowej Operze Węgierskiej. W roku 2016 na konkursie chóralnym II. Radio Maria zdobył złoty medal oraz wygrał konkurs tej kategorii. Również w tym samym roku na międzynarodowym festivalu „The bridge of music” był absolutnym zwycięzcą. Oraz jeszcze w tym samym roku był gościem honorowym w dniu Kultury w Koszycach i na Festivalu Varadinum w Nagyvárad(Oradea)Oradei. Kilka razy koncertował w kościele św. Matyasza w Budapeszcie oraz muzykami z konkursu telewizyjnego Virtuózi w Pesti Vigadó. Radio Bartok regularnie informuje o koncertach chóru, tak samo jak i czasopisma Zeneszó i Magyar Kórus(Węgierski Chór). Dyrygentka chóru jest Katica Zemlényi która otrzymywała muzyczną nagrodę Csengőszó(Głos dzwonów) i nagrodę Richarda Fricsayego.
Dyrgentka Katica Zemlényi
Muzyki uczyła się w Balassagyarmat i w Miszkolc na wydziale teorii muzyki oraz dyrygentury chóralnej. W roku 1986 zdobyła dyplom kantora i dyrygenta. W Szekeszfehervarze jest solistką, organistą, i kantorem, jest znacząca postacią w świecie
muzyki miasta. Od roku 1997 bierze udział w produkcjach muzycznych w Teatrze Vörösmartyego, gdzie pomaga aktorom w produkcjach muzycznych. Od roku 2006 jest dyrygentem chóru w teatrze. Od wielu lat bardzo owocnie prowadzi Chór Vox Mirabilis który odnosi wiele sukcesów na Węgrzech oraz za granicą. W roku 2008 od papieża Benedykta XIV. otrzymała błogosławieństwo papieskie za pracę i rozwój w dziedzinie muzyki religijnej. W roku 2010 na 25. jubileusz otrzymała pochwałę i uznanie za wysoką muzyczną pracę.od Antala Spáni biskupa archidiecezjii fejér. W roku 2012 z chórem Vox Mirabilis dostała nagrodę ARS MAGNA.-to jedna z
najważniejszych nagród muzycznych. W roku 2012 od miasta Székesfehérvár otrzymała nagrodę Richárda Fricsaya za wysoką jakość w działalności muzycznej.
W roku 2016 za organizację kilka koncertów charytatywnych otrzymała myzyczną nagrodę Csengőszó(Glos dzwonów).
Już dzisiaj zapraszamy miłośnikow muzyki do udzału w tym wydarzeniu kulturalnym.
 • 20-04-2017

Bezpłatne porady psychologiczne

Ilustracja do informacji: Bezpłatne porady psychologiczne
Burmistrz Otmuchowa informuje, że od miesiąca maja 2017 roku w każdy czwartek w godz. 8.30 – 10.30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Otmuchowie przy ul. Sienkiewicza 4a mieszkańcy Gminy Otmuchów będą mogli korzystać z bezpłatnych porad mgr. psychologii.
 • 20-04-2017
Logo: Biuletyn Informacji Publicznej
.
Baner: Otmuchów panoramaBaner: Łódki jezioro wiosnaBaner: Zamek nocBaner: Rynek wiosnaBaner: Park wiosnaBaner: JezioroBaner: SolariumBaner: ZamekBaner: Lato kwiatów
Imieniny: Marka i Jarosława ...

Urząd Miejski

ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów

tel./fax. 77 431 50 16, tel. 77 431 50 17 umig@otmuchow.pl

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda