Aktualności

PKP przekaże działki.... i most cukrowniczy !!

Ilustracja do informacji: PKP przekaże działki.... i most cukrowniczy !!
Zarząd i Rada Nadzorcza PKP S.A. podjęły uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Otmuchów działek stanowiących grunty po zlikwidowanej linii kolejowej Otmuchów – Dziewiętlice. W najbliższych dniach wniosek zostanie przekazany do ministerstwa celem uzyskania zgody ministra właściwego ds. transportu na przekazanie nieruchomości do zasobów komunalnych Gminy Otmuchów.
Jest to bardzo oczekiwana decyzja bo wiąże się bezpośrednio z oddaniem na własność naszej gminy starego mostu kolejowego na rzece Nysa Kłodzka (tzw. mostu cukrowniczego). Przejęcie mostu do zasobów gminnych pozwoli na podjęcie działań rewitalizacyjnych tego obiektu. Pozostałe działki gruntu będzie można wykorzystać na cele rekreacyjne np. budowę tras rowerowych. Przejęcie działek ułatwi również życie właścicielom nieruchomości przyległych do tych działek. Będą oni mogli swobodnie inwestować w tym obszarze. Dotychczas grunty będące we władaniu PKP mocno ograniczały taką możliwość. Można zatem powiedzieć, że działania Burmistrza Otmuchowa i służb urzędniczych w tym zakresie kończą się pełnym sukcesem.
(fot. Rafał Papuga)
 
 • 26-05-2017

Powiat nyski: Duże remonty małych dróg

Ilustracja do informacji: Powiat nyski: Duże remonty małych dróg
Starostwo nyskie zapowiada sukcesywne remonty dróg uciążliwych dla mieszkańców wiosek. Na początek sprzęt pojawi się w gminach: Pakosławice, Otmuchów i Kamiennik. Pieniądze na te cele pochodzą z budżetu starostwa.
- Jeździmy po tych drogach, widzimy, że mieszkańcy słusznie narzekają. Jeszcze w tym roku – mimo wielomilionowych, trudnych zadań, jakie prowadzimy – chcemy naprawić kilometry dróg właśnie w niewielkich miejscowościach – mówi Daniel Palimąka, odpowiedzialny za drogownictwo w powiecie nyskim.
Pofałdowany, nierówny asfalt, dziury, niebezpieczne pobocza - to obrazek większości dróg, po jakich jeżdżą mieszkańcy wiosek. Powiat nyski, który zajmuje czołowe miejsce w kraju pod względem nakładów na inwestycje drogowe (proporcjonalnie do budżetu), każdego roku prowadzi takie remonty, ale dają o sobie znać wieloletnie zaniedbania infrastruktury drogowej.
Nie pozostają w tyle także same gminy. Ostatnio Otmuchów pozyskał pomoc z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę dwóch dróg transportu rolnego: z Wierzbna do Zwierzyńca i z Wierzbna do Broniszowic. Koszt całkowity inwestycji to 1 mln 200 tys. złotych. Dofinansowanie wynosi 80%.
(RO D.Klonowska)
 • 26-05-2017

Spotkania informacyjno - konsultacyjne NKJiG

Ilustracja do informacji: Spotkania informacyjno - konsultacyjne NKJiG
 
PROGRAM SPOTKAŃ INFORMACYJNO-KONSULTACYJNYCH
 
organizowanych przez NKJiG w dniach:
30.05.2017 r. – godz. 1000
31.05.2017 r. – godz. 1000
01.06.2017 r. – godz. 1230
02.06.2017 r. – godz. 1000
w ramach aktywizacji, w zakresie: zasad i warunków ubiegania się o przyznanie pomocy z Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w ramach przedsięwzięcia
2.2.2. Promocja kultury i produktów lokalnych – z uwzględnieniem procedur ubiegania się o powierzenie grantu
 
- Przywitanie uczestników spotkania
- Ogólne zasady i warunki ubiegania się o przyznanie pomocy, z poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:
przedsięwzięcia 2.2.2. Promocja kultury i produktów lokalnych, z uwzględnieniem procedur przyznawania grantów
- Przerwa
- Omówienie dokumentów aplikacyjnych oraz zasady ich wypełniania
- Stosowane kryteria oceny dla wniosków o powierzenie grantu
- Dyskusja
 
 • 26-05-2017

Działki na sprzedaż!!

Ilustracja do informacji: Działki na sprzedaż!!
BURMISTRZ OTMUCHOWA INFORMUJE,
że zostały podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6 nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargów:
 
 
PRZETARGI OGŁOSZONE NA DZIEŃ 26 czerwca 2017 ROKU:
 
900- przetarg nieograniczony dot. niezabudowaniej działki nr 145/2 obszaru 0,1400 ha, poł. w miejscowości Piotrowice Nyskie gm. Otmuchów. Nieruchomość przeznaczona do użytkowania rolniczego.  Cena wywoławcza: 6 000,00 zł. 
930 - przetarg nieograniczony dot. niezabudowanej  działki nr 148/1 obszaru 1,1539 ha , poł. w miejscowości Piotrowice Nyskie gm. Otmuchów. Nieruchomość przeznaczona do użytkowania rolniczego.  Cena wywoławcza: 59 000,00 zł .
1000 - przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, obejmującą niezabudowaną działkę nr 119/8 obszaru 0,0800 ha poł. w miejscowości Kałków  Cena wywoławcza: 22 000,00 zł .
 
1015 - przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, obejmującą niezabudowaną działkę nr 119/9 obszaru 0,1038 ha poł. w miejscowości Kałków.  Cena wywoławcza: 30 000,00 zł .
 
1030 - przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową lub do użytkowania rolniczego, obejmującą niezabudowaną działkę nr 284/2 obszaru 0,1367 ha położonej w miejscowości Kałków.  Cena wywoławcza: 8 000,00 zł .
 
1045 - przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej do użytkowania rolniczego, obejmującej niezabudowaną działkę nr 71/1 obszaru 0,2500 ha, położonej w miejscowości Starowice. Cena wywoławcza: 5 000,00 zł.
 
1100- przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości obejmującej lokal mieszkalny nr 7 o powierzchni użytkowej 82,35 m 2 wraz z udziałem 1373/10000 cz. w zabudowanej działce nr 26/3 i w częściach wspólnych budynku nr 70 poł. w miejscowości ŁąkaCena wywoławcza: 15 000,00 zł .
 
1115- przetarg nieograniczony dot. niezabudowanej działki nr 240/6 obszaru 0,0500ha położonej w miejscowości Jarnołtów gm. Otmuchów, teren zagospodarowany rolniczo. Cena wywoławcza: 3 500,00 zł.
 
1130 - przetarg nieograniczony dot. niezabudowanej działki nr 9/2 obszaru 0,5400 ha, poł. w miejscowości Jarnołtów gm. Otmuchów. Nieruchomość przeznaczona do użytkowania rolniczego. Cena wywoławcza: 13 000,00 .
 
1145 - przetarg nieograniczony dot. niezabudowanej działki nr 1/3 obszaru 1,3100ha położonej w miejscowości Jarnołtów gm. Otmuchów, teren użytkowany rolniczo. .Cena wywoławcza: 32 000,00 zł.
 
1200 – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości obejmującej działkę nr 52 obszaru 0,9600 ha poł. w miejscowości Ratnowice.  Cena wywoławcza: 22 000,00 zł.
 
1215 - przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę nr 231/5 i 231/6 łącznego obszaru 0,1117 ha, poł. w miejscowości Meszno gm. Otmuchów. Cena wywoławcza: 11 000,00 zł.
 
1230 - przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości obejmującej niezabudowane działki nr 577/3, 576/3, 576/6 łącznego obszaru 0,8389 ha poł. w Otmuchowie przy ul. Warszawskiej, przeznaczonej pod zabudowę obiektami produkcyjnymi, składami i magazynami. Cena wywoławcza: 165 000,00 zł.
 
1245 - przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości obejmującej działki nr 299/1 i 299/2 łącznego obszaru 0,2725 ha poł. w Otmuchowie w rejonie ul. Sienkiewicza, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową lub usługi nieuciążliwe. Cena wywoławcza: 170 000,00 zł.
 
1300 - przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości obejmującej działkę nr 299/4 obszaru 0,0327 ha poł. w Otmuchowie, zabudowanej budynkiem byłej kotłowni, przeznaczonej do rozbiórki. Cena wywoławcza: 20 000,00 zł.
 
1330 - przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości obejmującej działkę nr 308/21 obszaru 0,2810 ha poł. w Otmuchowie ul. Sienkiewicza, wraz z zabudowaniami oraz oddanie w użytkowanie wieczyste udziału 8458/10000 cz. działki nr 308/6 wraz ze sprzedażą trzech lokali użytkowych mieszczących się w budynku nr 5 poł. w Otmuchowie ul. Sienkiewicza. Cena wywoławcza: 300 000,00 zł.
 
Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży na warunkach podanych w ogłoszeniach o przetargach.
Szczegółowe informacje na temat ogłoszonych przetargów znajdują się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6.
 
 • 25-05-2017

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

Ilustracja do informacji: Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.
 • 25-05-2017

Koniec budowy drogi już blisko

Ilustracja do informacji: Koniec budowy drogi już blisko
W Nieradowicach kończy się budowa drogi i chodnika.
Tradycyjnie z nadejściem wiosny ruszają remonty dróg gminnych. Jako pierwsza przebudowywana jest droga wraz z chodnikiem na osiedlu domów jednorodzinnych w Nieradowicach. Prace powinny zakończyć się jeszcze w maju. Droga ta właściwie będzie zbudowana od podstaw, bo do tej pory była drogą szutrową. Nawierzchnia drogi wykonana zostanie z kostki betonowej. Ma to być bowiem droga, po której będą mogły poruszać się pojazdy samochodowe o określonej masie całkowitej. 
 • 25-05-2017

Sukces OSP Otmuchów

Ilustracja do informacji: Sukces OSP Otmuchów
W ramach organizowanego przez NTO plebiscytu na najlepszą OSP, Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, Strażaka Ochotnika i Strażaka Zawodowca nasza OSP Otmuchów zajęła 1 miejsce w Powiecie Nyskim i 8 w województwie.
Jeszcze większy sukces osiągnęła MDP Otmuchów zajmując 1 miejsce w powiecie i 3 w województwie.
Gratulujemy serdecznie druhom. Zasłużyli na wyróżnienia jak nikt inny. OSP Otmuchów ma największą w województwie opolskim ilość wyjazdów od szeregu lat. MDP stanowi dla nich kuźnię kadr, które w przyszłości pobiegną na wezwanie syreny, aby nieść ratunek. Sądząc po wynikach plebiscytu i zaangażowaniu w zawodach możemy być spokojni o naszą przyszłość.
Gmina Otmuchów od lat rozumie i wspiera nasze OSP jako najważniejszy element bezpieczeństwa powszechnego.
Zapraszamy na zawody pożarnicze 10.06.2017 o godz 09.00 w Otmuchowie na stadionie, gdzie będzie można zobaczyć siłę i wyposażenie naszych strażaków.

 
 • 25-05-2017

Trwa budowa "DELFINKA"

Ilustracja do informacji: Trwa budowa "DELFINKA"
Za oknami coraz cieplej, nic więc dziwnego, że po okresie zimowym wznowiono prace związane z budową  przyszkolnej pływalni "Delfinek" w Otmuchowie.
Budowana pływalnia zlokalizowana jest przy Szkole Podstawowej przy ul. Krakowskiej. W chwili obecnej trwa kontynuacja prac związanych z fundamentowaniem, ma miejsce zbrojenie parteru, wyciągane są ściany zewnętrzne obiektu. Ze szkołą obiekt będzie połączony specjalnym łącznikiem, będzie też miał osobne wejście dla mieszkańców gminy. Pogoda sprzyja ale i czas nieuchronnie płynie i do zakończenia tak skomplikowanej inwestycji pozostało można powiedzieć czasu jak w sam raz. Oznacza to, że nie ma tu już marginesu czasowego na jakieś opóźnienia. Stąd roboty muszą być wykonywane szybko z wykorzystaniem obowiązujących technologii jakie się stosuje przy budowie tego typu obiektów. Finalnie obiektem będzie budynek z dwoma nieckami basenowymi o wymiarach 13,3 m x 4,5 m x 1,5 m z kompletnym zapleczem technicznym i technologicznym oraz modułem rehabilitacyjnym. Rozmiary basenu sprawiają, iż będą mogły z niego korzystać grupy 10 - 18 osobowe w ramach zajęć szkolnych lub rehabilitacyjnych. Przewiduje się, że basen będzie również udostępniany dla grup zorganizowanych, np. drużyn sportowców, amatorów aerobiku wodnego, itp. po godzinach zajęć szkolnych na zasadach określonych w regulaminie obiektu. Koszt tej inwestycji wyniesie ok. 4 mln zł. Prace budowlane potrwają dwa lata. Gmina realizuje budowę "Delfinka" z własnych środków budżetowych. Przygotowuje się jednak do złożenia wniosku o dotację na ten cel w wysokośći ok. 1,3 mln zł do  Ministerstwa Sportu i Turystyki. Parterowy budynek koncepcyjnie i architektonicznie dopasowany będzie do otoczenia i będzie przyjazny również dla osób niepełnosprawnych. Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod basen „Delfinek” przy Szkole Podstawowej w Otmuchowie odbyła się 10 listopada ubiegłego roku a ukończenie budowy i oddanie obiektu do użytku winno nastąpić najpóźniej w październiku 2018r.
Wykonawcą obiektu jest INWEST- BUD Patryk Moszek z Pokrzywnicy woj. opolskie.
 • 24-05-2017

Otmuchowscy emeryci w Arboretum w Wojsławicach

Ilustracja do informacji: Otmuchowscy emeryci w Arboretum w Wojsławicach
Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Otmuchowie zorganizował w dniu 22 maja wycieczkę do Arboretum w Wojsławicach k. Niemczy. Uczestniczyło w niej 39 osób. Zwiedzający podziwialibajeczny ogród, który zachwyca swym pięknem szczególnie w maju, zwłaszcza kwitnące różaneczniki i azalie. Różnorodność kwiatów, krzewów, drzew  zrobiła na wszystkich duże wrażenie. Ogromny teren sprzyjał długim spacerom. Naprawdę można było odpocząć , posiedzieć przy stawie, kapliczce czy pooglądać wystawy w miejscowym skansenie.W tej „Krainie Kwitnących Rododendronów”  barwy i zapachy przeplatały się wzajemnie. Można było nie tylko się zrelaksować, ale zaczerpnąć wiele inspiracji do własnego ogrodu , nabyć różnorodne rośliny.Wycieczka się udała. Było to cudowne miejsce, w którym można było odpocząć, zwyczajnie posiedzieć i zachwycać się otaczającym pięknem.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Otmuchowscy emeryci w Arboretum

 • 24-05-2017

Konkurs "Opolskie Kwitnące"

Ilustracja do informacji: Konkurs "Opolskie Kwitnące"
Ogłoszony został konkurs pn. „Opolskie kwitnące” na bioróżnorodne, kwietne zagospodarowanie Województwa Opolskiego.
Celem konkursu, jest wyłonienie najpiękniejszych ukwieconych i zadbanych posesji prywatnych oraz terenów, ogródków działkowych i obiektów publicznych w województwie opolskim. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w Województwie Opolskim”.
Do udziału w konkursie uprawnieni są mieszkańcy Województwa Opolskiego, gminy miejskie i wiejskie w Województwie Opolskim oraz podmioty mające siedzibę na terenie Województwa Opolskiego.
Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2017r. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, Departament Kultury, Sportu i Turystyki.
Karta zgłoszenia i Regulamin konkursu zamieszczone są w poniższych załącznikach.
 • 24-05-2017
Logo: Biuletyn Informacji Publicznej
.
Baner: Otmuchów panoramaBaner: Łódki jezioro wiosnaBaner: Zamek nocBaner: Rynek wiosnaBaner: Park wiosnaBaner: JezioroBaner: SolariumBaner: ZamekBaner: Lato kwiatów
Imieniny: Augustyna i Jaromira ...

Urząd Miejski

ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów

tel./fax. 77 431 50 16, tel. 77 431 50 17 umig@otmuchow.pl

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda