Aktualności

Wsparcie finansowe w ramach programu "Odnowa wsi" dla naszych miejscowości

Ilustracja do informacji: Wsparcie finansowe w ramach programu "Odnowa wsi" dla naszych miejscowości
14 wniosków o dofinansowanie zadań zaproponowanych przez samorządy wiejskie Gminy Otmuchów zostało przyjęte przez Radę |Powiatu w Nysie  do realizacji w 2014 roku w ramach programu „Odnowa wsi„ . Zainteresowanie pozyskiwaniem środków na zadania własne wsi rośnie i rośnie też wyraźnie aktywność społeczności wiejskich. Teraz kiedy baza kulturalna w sołectwach za sprawą wybudowanych i wyremontowanych świetlic przeżywa swój renesans, równolegle idą działania społeczności wsi, aby korzystając z programu ”Odnowa wsi„ ją doposażyć i organizować z jej wykorzystaniem różne środowiskowe imprezy. Widać też wyraźny postęp w zakresie prawidłowego sporządzania wniosków, aczkolwiek pomoc merytoryczna ze strony urzędników jest nadal niezbędna. Zainteresowanie programem wzrasta też z uwagi na fakt, że w stosunkowo prosty sposób społeczność lokalna w ramach tego programu może otrzymać dofinansowanie na niewielkie, a przy tym niezbędne przedsięwzięcia remontowe (zagospodarowanie centrów wsi, zaplecza obiektów sportowych i rekreacyjnych, placów zabaw, itp.), pod warunkiem, że zrealizowane zostaną w przestrzeni lub obiektach publicznych. Dofinansowanie obejmie miejscowości :  Buków, Grądy, Jarnołtów, Jodłów, Kałków, Kijów, Lubiatów,  Maciejowice, Łąka, Nadziejów, Piotrowice Nyskie, Rysiowice, Wójcice, Zwanowice.  Rada Powiatu w Nysie przeznaczyła na dofinansowania przedsięwzięć łączną kwotę niewiele ponad 19 tys. zł. Zgodnie z regulaminem udział finansowy Gminy Otmuchów w realizacji przedsięwzieć nie może być niższy jak przyznana dotacja.
Na zdjęciu wybudowany z udziałem środków programu "Odnowa wsi" plac zabaw dla dzieci w m. Wierzbno.
  • 08-04-2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ilustracja do informacji: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zakończono postępowanie dot. przetrgu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Otmuchów, Zamek Biskupi (XIIIw.) : wymiana stolarki okiennej i drzwiowej" Nr ogłoszenia : 59793-2014; data zamieszczenia w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Otmuchowie : 20.03.2014r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono w poniższym załączniku.
  • 07-04-2014

Przygotowania do Święta Herbowego w Nysie

Ilustracja do informacji: Przygotowania do Święta Herbowego w Nysie
 
XII Święto Powiatu Nyskiego rozpocznie się oficjalnie w tym roku w sobotę (14.06.2014r.) uroczystym  spotkaniem w Muzeum w Nysie. Podczas spotkania planowane jest, praktykowane od dwóch lat, podsumowanie programu „Odnowa Wsi” w powiecie. Główne imprezy odbędą się w niedzielę (15.06.2014r.). Tego dnia uroczystości rozpocznie Msza święta w Bazylice św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie o godz.12.00. W programie Święta Herbowego będą imprezy rekreacyjne, sportowe i artystyczne. Wśród nich oczywiście, cieszący się sporą frekwencją,  rajd rowerowy do Piotrowic  Nyskich.  W ramach imprezy przewiduje się organizację stoisk wystawienniczych. Starostwo jako organizator nie zapewnia sprzętu wystawienniczego, a jedynie nieodpłatnie powierzchnię wystawienniczą (moduł), tj. obszar o wielkości: ok. dł. 3 m x szer. 2 m. Stoiska powinny być czynne od 11.00 do 18.00. Istnieje możliwość instalowania stoisk od godz. 8.00. Wjazd na plac będzie możliwy od 8.00 do 10.30. Opuszczenie placu przez auta nieprzekraczalnie do godziny 11.00. Organizator nie zapewnia też  przyłącza energetycznego. Wszyscy chętni proszeni są o wypełnienie karty zgłoszenia uczestnictwa dla wystawców i odesłania jej na adres mailowy: referat~.~programowania~@~powiat~.~nysa~.~pl lub fax: 77/ 408 50 70 do dnia 12 maja br.
Wszelkie informacje w sprawie organizacji stoisk wystawienniczych można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Programowania, pod nr telefonu 77/ 408 50 60, do piątku do godz. 15.00.
Więcej informacji na www.powiat.nysa.pl 
 
  • 07-04-2014

Będą nowe polskie banknoty

Ilustracja do informacji: Będą nowe polskie banknoty
Od dzisiaj nowe banknoty. 7 kwietnia 2014 roku Narodowy Bank Polski rozpocznie stopniowe wprowadzanie do obiegu banknotów ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami. Zmienione banknoty o nominałach 10, 20, 50 i 100 zł będą zastępowały zniszczone lub uszkodzone banknoty wycofywane z obiegu w ramach standardowych operacji zasilających banki komercyjne w gotówkę. Warto pamiętać, że wszystkie obecnie używane banknoty bezterminowo pozostaną prawnym środkiem płatniczym. Głównym celem modernizacji zabezpieczeń jest utrzymanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa obrotu gotówkowego w perspektywie najbliższych lat. Obecnie polskie banknoty są fałszowane stosunkowo rzadko (około 8 fałszerstw na milion banknotów w obiegu), ale postęp technologiczny, który dokonał się w ciągu ostatnich 20 lat w dziedzinie zabezpieczeń banknotów, wymaga przeprowadzenia takiej technicznej operacji. Narodowy Bank Polski jest już gotowy do zasilenia rynku banknotami ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami.
Projekty graficzne zmodernizowanych banknotów nie uległy zmianie, ale zastosowanie nowych zabezpieczeń powoduje, że różnice pomiędzy banknotami nowej i dotychczasowej emisji będą widoczne. Najważniejsze zmiany, jakie spostrzegą Polacy na zmodernizowanych banknotach, to odkryte pole znaku wodnego, wprowadzenie farby opalizującej i ulepszone zabezpieczenie recto-verso. Warto pamiętać, że banknot o nominale 200 złotych na razie nie zostanie zmieniony, a żaden ze zmodernizowanych banknotów nie trafi do obiegu przed 7 kwietnia 2014 r.
Źródło: NBP 
  • 07-04-2014

W sobotę dzień otwarty w opolskich urzędach skarbowych

Ilustracja do informacji: W sobotę dzień otwarty w opolskich urzędach skarbowych
Dzisiaj w godz. 9-13 odbędzie się "Dzień otwarty w urzędach skarbowych województwa opolskiego”, podczas którego podatnicy będą mogli złożyć deklaracje albo skorzystać z pomocy urzędników i rozliczyć PIT za 2013 r. przez internet. Podatnicy, którzy zostawią wypełnienie PIT na ostatnie dni kwietnia, powinni w skupieniu i bez pośpiechu wypełnić formularz zeznania. Najczęściej popełniane błędy w PIT-ach za 2012r. to: brak podpisu pod zeznaniem, błąd w numerze KRS organizacji pożytku publicznego, do której ma trafić 1 proc. podatku, błędy w obliczeniach, brak załączników czy wpisanie zamiast swojego numeru PESEL albo NIP – identyfikatora płatnika. W celu uniknięcia pomyłek wskazane jest, aby podatnicy wypełniając zeznanie, zapoznali się z broszurami, które do każdego typu zeznania dostępne są zarówno w urzędach, jak i na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Pomocą służą także urzędnicy w urzędach skarbowych. Przed wypełnieniem zeznania warto zwrócić szczególną uwagę na to, czy mamy już wszystkie niezbędne informacje o uzyskanych przez nas dochodach w roku podatkowym. Należy uważnie czytać wszystkie rubryki w zeznaniach. Zaoszczędzi to czasu i problemów zarówno podatnikowi, jak i urzędowi skarbowemu. 
  • 05-04-2014

Składka do ZUS, czy do OFE? Wybór nie będzie łatwy

Ilustracja do informacji: Składka do ZUS, czy do OFE? Wybór nie będzie łatwy
Od wczoraj do końca lipca ubezpieczeni mogą wybierać, czy część ich emerytalnej składki ma trafiać do ZUS, czy do OFE. Wybór nie będzie łatwy. Prezentujemy zestaw argumentów dla osób zastanawiających się, co zrobić. Ubezpieczony musi pamiętać, że decyduje o 15 proc. swojej składki. Wyliczenia dotyczące stóp zwrotu w OFE i na subkoncie w ZUS są podobne. – Generalnie w każdym przypadku warto zróżnicować sposób gromadzenia środków czy uprawnień do emerytury, tak by były i z ZUS, i z OFE – przekonuje dr Agnieszka Chłoń-Domińczak z SGH. Z kolei zdaniem dr. Jakuba Borowskiego z Credit Agricole o wyborze powinno decydować akceptowanie przez ubezpieczonego ryzyka. – Na OFE powinny się zdecydować osoby, które nie boją się wahań na rynkach. Jeśli mają wątpliwości, powinny zostać w ZUS – tłumaczy. Ryzyko dotyczy jednak także ZUS. W tej chwili widać trzy zagrożenia dla obecnego systemu.
Mało ubezpieczonych w OFE.
Jeśli do funduszy pod koniec czteromiesięcznego okresu wyboru trafi niewielu ubezpieczonych (tj. od 15 proc. w dół), może to negatywnie wpłynąć na giełdę i wyniki osiągane przez OFE. Wówczas na GPW zamiast 6 mld zł wynikających ze scenariusza założonego przez rząd (połowa ubezpieczonych trafi do OFE) popłyną 2 mld zł. W takim przypadku w kolejnym okienku wyboru w roku 2016, gdy będzie można zmienić decyzję, może nastąpić odpływ ubezpieczonych z OFE.
Ryzyko polityczne związane z OFE.
Ostatnie lata pokazały, że kurczy się liczba obrońców otwartych funduszy emerytalnych. Koalicja PO–PSL dwukrotnie dokonała znacznych zmian w funduszach: raz zmniejszając składkę, za drugim razem przesuwając ponad połowę aktywów do ZUS i wprowadzając dobrowolność. Z zapowiedzi politycznej opozycji, zarówno PiS, jak i SLD, wynika, że obie te partie najchętniej zlikwidowałyby fundusze. Nie ma więc pewności, czy dopiero co zmieniony system przetrwa przyszłą kadencję parlamentu.
Ryzyko polityczne związane z ZUS.
Jest ono bardziej odsunięte w czasie i wynika z procesów demograficznych. Do 2040 r. liczba emerytów zwiększy się o 16 proc., a do roku 2060 – o 48 proc., podczas gdy jednocześnie liczba osób w wieku produkcyjnym w 2040 r. będzie mniejsza o 7 proc., a w 2060 r. aż o 29 proc. To oznacza większe obciążenia dla pracujących, co może rodzić pokusę obniżania świadczeń, np. przez zmianę mechanizmu waloryzowania składki czy samych emerytur. W skrajnym przypadku może to oznaczać wprowadzenie emerytury obywatelskiej, czyli niskiej identycznej dla wszystkich, co proponują dziś Twój Ruch czy Centrum im. Adama Smitha. (G. Osecki Gazeta Prawna)
  • 02-04-2014

Dni otwarte w szkole dla dzieci niewidomych i słabowidzących

Ilustracja do informacji: Dni otwarte w szkole dla dzieci niewidomych i słabowidzących
Szkoła Podstawowa Specjalna i Gimnazjum  dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Rabce-Zdroju zaprasza na dni otwarte wszystkich zainteresowanych rodziców dzieci z wadami wzroku w dniach:
4. IV.2014  w godzinach od  10.00 do 17.00
5.IV.2014 w godzinach od 9.00 do 15.00
W PROGRAMIE możliwość zwiedzenia szkoły i internatu, konsultacje ze specjalistami w zakresie rehabilitacji wzroku, ruchu, orientacji przestrzennej, tyflopedagogiem.
Szkoła przyjmuje dzieci z wadami wzroku: słabowidzące i niewidome - z upośledzeniem umysłowym, dodatkową niepełnosprawnością ruchową  i zaburzeniami rozwoju.
Celem działalności szkoły jest edukacja, wychowanie i rewalidacja dzieci słabowidzących i niewidomych ze sprzężoną niepełnosprawnością.

EDUKACJA - Szkoła realizuje program dla dzieci słabowidzących i niewidomych z niepełnosprawnością intelektualną dostosowując go do indywidualnych  możliwości ucznia.
WYCHOWANIE - Szkoła daje możliwość pobytu ucznia w internacie zapewniając  wszechstronny rozwój zainteresowań, zdolności i talentów muzycznych, teatralnych, a także przygotowuje dzieci do samodzielności w zakresie czynności życia codziennego.
REWALIDACJA - Szkoła gwarantuje  dodatkową pomoc uczniowi w zakresie zajęć rewalidacyjnych: z terapii widzenia, orientacji w przestrzeni, rehabilitacji ruchowej  i logopedii.
Szkoła zapewnia także: opiekę medyczną, pomoc psychologiczną i opiekę duszpasterską.

Kontakt:
Szkoła Podstawowa Specjalna i Gimnazjum                                        
dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
w Rabce-Zdroju
ul. Słoneczna 11
34-700 Rabka-Zdrój
Tel./fax 018 2676525
e-mail: sw~_~tereska~_~rabka~@~tlen~.~pl
  • 01-04-2014

Policjant nad każdym jeziorem?

Ilustracja do informacji: Policjant nad każdym jeziorem?
Otmuchów domaga się utworzenia nad swoim jeziorem posterunku policyjnego, tzw. ogniwa wodnego. Jest nawet gotów partycypować w kosztach, byle tylko mundurowi zagościli tam na stałe w nadchodzącym sezonie. Zbiornik otmuchowski, choć typowo retencyjny, jest  też  wykorzystywany rekreacyjnie. Są plaże w ośrodkach wczasowych, przyjeżdżają tam duże grupy wędkarzy a przede wszystkim amatorzy  sportów wodno-motorowych. W przeszłości nad Jeziorem Otmuchowskim był stały posterunek policyjny, który dbał o bezpieczeństwo w akwenie. Obecnie w razie jakiegoś zdarzenia czy koniecznej interwencji trzeba czekać na przyjazd policji. Stąd prośby i postulaty otmuchowskich władz o reaktywowanie takiego ogniwa wodnego. Jeszcze w tym tygodniu w nyskiej KPP ma dojść do spotkania komendanta powiatowego policji i burmistrza Otmuchowa. Ostateczny głos będzie jednak należał do KWP w Opolu.
Dodajmy, że taki policyjny posterunek z powodzeniem działa nad Jeziorem Nyskim i do tej pory doraźne patrole były stamtąd kierowane nad Jezioro Otmuchowskie i w rejon zbiornika Kozielno koło Paczkowa. (D. Kłonowska RO)
  • 01-04-2014

Oddali krew – bezcenny dar życia

Ilustracja do informacji: Oddali krew – bezcenny dar życia
„Twoja krew jedynym ratunkiem dla innych”- to hasło towarzyszy od lat działaniom  Zarządu Oddziału Rejonowego PCK oraz SK PCK przy ZS w Otmuchowie , którzy zajmują  się organizacją i propagowaniem honorowego krwiodawstwa oraz uświadamianiem znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego. Młodzież czerwonokrzyska przeprowadziła szeroko zakrojoną akcję promocyjną w mieście i w szkole . Do oddawania krwi zachęcały plakaty, ulotki, rozmowy oraz ksiądz dziekan ogłaszając termin akcji w kościele. Wiosenną akcję zorganizowano w dniu 28 marca. Ambulans do poboru krwi  został usytuowany na otmuchowskim Rynku. Na piątkową akcję przybyło ok. 30 chętnych. Przez cały czas  byli pod opieką fachowego personelu lekarsko – medycznego z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu. Okazało się, że nie wszyscy mogą oddać krew z przyczyn zdrowotnych. Ostatecznie krew  pobrano od 16 osób, w tym  6 uczniów. Pozyskano ponad 7 litrów drogocennego leku. Krwiodawcy wiedzą , że zdrowie i życie ludzkie stanowią największą wartość, a krew jest najcenniejszym darem, który może je ratować. W 2013 roku na koncie otmuchowskiego klubu zanotowano 91,350  l. krwi. Zespół Szkół w Otmuchowie od 11 lat uczestniczy w Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”, plasując się w województwie na  czołowych miejscach. W ostatniej edycji Turnieju szkoła  zajęła III miejsce  w  kat. „Promocja honorowego krwiodawstwa”.Serdeczne podziękowania składamy organizatorom oraz wszystkim tym, którzy  podzielili się cząstką siebie - oddali krew dla ratowania życia ludzkiego.
  • 31-03-2014

Największe w Polsce targi pracy

Ilustracja do informacji: Największe w Polsce targi pracy
Około 600 ofert pracy, 40 wystawców i oferty niemal w każdym zawodzie - dziś ( 28.03) Nysa organizuje największe w Polsce Międzynarodowe Transgraniczne Targi Pracy PERSPEKTYWY 2014. Na targach będzie można można znaleźć zatrudnienie m.in. w Austrii, Niemczech, Holandii i Norwegii. Lista zawodów jest obszerna – od chemików, inżynierów mechaników, poprzez elektryków, hydraulików, cieśli, po kelnerów i pokojówki. Jedna z firm oferuje bezpłatną naukę języka niemieckiego a największą ciekawostką jest oferta pracy na platformie naftowej na Oceanie Spokojnym.
Targi ruszają o godz. 9.00 w hali sportowej Liceum Diecezjalnego przy ul.św. Piotra w Nysie  - boczna od  rynku - potrwają do godz. 14.00. Tradycyjnie już organizatorzy spodziewają się kilku tysięcy osób. W ubiegłym roku przyjechały osoby bezrobotne  nawet z odległych miejscowości, jak Brzeg czy Kędzierzyn. (D.Kłonowska RO)
  • 28-03-2014
Logo: Biuletyn Informacji Publicznej
.
Baner: Otmuchów panoramaBaner: Łódki jezioro wiosnaBaner: Zamek nocBaner: Rynek wiosnaBaner: Park wiosnaBaner: JezioroBaner: SolariumBaner: ZamekBaner: Lato kwiatów
Imieniny: Piotra i Pawła ...

Urząd Miejski

ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów

tel./fax. 77 431 50 16, tel. 77 431 50 17 umig@otmuchow.pl

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda