Aktualności

Zły stan sanitarny rowów przydrożnych

Ilustracja do informacji: Zły stan sanitarny rowów przydrożnych
Topniejący śnieg odkrył wszystkie dzikie składowiska śmieci i nie tylko. Najbardziej zanieczyszczone po zimie są rowy melioracyjne wzdłuż dróg powiatowych przy obrzeżach naszego miasta. Jadąc tymi drogami, w niektórych miejscach doświadczamy koszmarnego widoku. Sterty śmieci walają się na poboczach. Znaleźć można stary sprzęt RTV i AGD, odpady poremontowe i armaturę łazienkową. Nie brakuje butelek po napojach alkoholowych. Ludzie wrzucają tam wszystko. Od butelek, opakowań po fast-foodach, po gruz, zużyte opony, worki z odpadami komunalnymi. Wiadomo, że śmieci nie biorą się z powietrza, ale z ludzkiej bezmyślności i braku kultury. Może z oszczędności, chociaż odbiór odpadów w naszej gminie jest na pewno wystarczający. Kosze na śmieci nie zawsze są pełne, więc nie powinno być takiego śmietniska w rowach, gdzie łatwo jest wyrzucać z jadącego samochodu niepotrzebne butelki, puszki, kartoniki itp. Czas to wszysytko uprzątnąć, bo wkrótce zarośnie trawą.
 • 27-03-2017

Przechodzimy na czas letni

Ilustracja do informacji: Przechodzimy na czas letni
W nocy z soboty na niedzielę nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. 26 marca nad ranem przesuniemy wskazówki zegarka z 2.00 na 3.00. Tym samym w niedzielę pośpimy o godzinę krócej. Rozróżnienie na czas zimowy i letni stosuje się w około 70 krajach na całym świecie. Według danych dostępnych na portalu WorldTimeZone.com, obowiązuje ono niemal we wszystkich krajach europejskich. Wyjątkiem są Islandia i Białoruś. Czasu na letni nie zmienia też Rosja. Zmiana czasu jest stosowana w prawie całych Stanach Zjednoczonych, niemal wszystkich rejonach Kanady i Meksyku oraz od niedawna na Kubie. Czas z zimowego na letni zmienia się też w regionach obejmujących największe miasta Australii. Rozróżnienia czasu nie wprowadziła z kolei większość krajów Ameryki Południowej z wyjątkiem m.in. niektórych rejonów Brazylii. Nie stosuje go też większość krajów Afryki i Bliskiego Wschodu. W Polsce zmiana czasu została wprowadzona w okresie międzywojennym.
 • 24-03-2017

Pierwsza zbiórka MDP

Ilustracja do informacji: Pierwsza zbiórka MDP
W środę 22-03-2017 odbyła się pierwsza zbiórka dla uczestników majowego wyjazdu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej do Bernkastel-Kues. 10 młodych strażaków z Maciejowic, Jasienicy Górnej, Wójcic i Łąki w nagrodę za ciężką pracę i starty w zawodach pożarniczych stanęło na pierwszej zbiórce i wysłuchało informacji dotyczących wyjazdu.
Chłopcy pojadą na zaproszenie strony niemieckiej na 5 dni nad Mozelę, aby odpoczywać, zwiedzać i szkolić się. Będzie okazja do poznania niemieckiego sprzętu, taktyki działania i podszkolenia umiejętności językowych. Gmina z inicjatywy Burmistrza Jana Woźniaka zapewnia transport, opiekunów i tłumacza.
Dyscyplina, musztra i wyszkolenie pożarnicze będzie szlifowane na kolejnych zbiórkach w macierzystych remizach.
O dalszych przygotowaniach będziemy informować na bieżąco.
 • 24-03-2017

Uwaga!! Zmiana konta Gminy Otmuchów

Ilustracja do informacji: Uwaga!! Zmiana konta Gminy Otmuchów
Uprzejmie informujemy, że z dniem 31 marca 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie wygasają wszystkie konta bankowe Gminy Otmuchów. W związku z tym wszelkie należności wobec Gminy Otmuchów (czynsze, opłaty, użytkowanie wieczyste gruntu) należy wpłacać na następujące konto bankowe:
Gmina Otmuchów
13 1600 1462 1841 8547 2000 0001
Podatki i opłaty za śmieci powinny być wpłacane na konta zindywidualizowane, które uwidocznione są na decyzjach podatkowych i w książeczkach opłat za śmieci.
Bankiem obsługującym Gminę Otmuchów jest BGŻ BNP PARIBAS S.A.    
 • 23-03-2017

Konkurs fotograficzny dla miłośników przyrody

Ilustracja do informacji: Konkurs fotograficzny dla miłośników przyrody
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży „Osobliwości przyrodnicze w obiektywie”. 
Celem konkursu jest popularyzacja i upowszechnianie idei ochrony przyrody, kształtowanie pozytywnych postaw związanych z ekologią, ochroną środowiska naturalnego i jego bioróżnorodnością oraz upowszechnianie fotografii, jako dziedziny sztuki.
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 16 lat uczęszczającej do szkół na terenie województwa opolskiego. Konkurs w swym założeniu ma propagować ideę związaną z ochroną rodzimej flory występującej na terenie województwa opolskiego, a zwłaszcza jej cennych elementów związanych z gatunkami chronionymi roślin, zadrzewieniami przydrożnymi, tradycyjnymi sadami i alejami drzew owocowych.
Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Termin nadsyłania zgłoszeń na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego upływa 22 maja 2017r. (decyduje data wpływu do sekretariatu Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Józefa Hallera 9, 45-867 Opole).
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Więcej na stronach internetowych – http://odnowawsi.eu/serwis/index.php?id=318&idd=317 oraz http://www.odnowawsi.eu/serwis/index.php?id=318&idd=318
(fot.www.peplin.pl)
 • 24-03-2017

Ważne dla mieszkańców Maciejowic

Ilustracja do informacji: Ważne dla mieszkańców Maciejowic
GMINA OTMUCHÓW PRZYSTĘPUJE DO PRAC ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI MACIEJOWICE.
 
WSZELKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z ZAPROJEKTOWANIEM I BUDOWĄ SIECI I CZĘŚCI PRZYŁĄCZY DO GRANICY PRYWATNYCH POSESJI FINANSOWANE BĘDĄ PRZEZ GMINĘ OTMUCHÓW.
 
ODCINEK PRZYŁĄCZA NA DZIAŁKACH PRYWATNYCH BĘDZIE FINANSOWANY PRZEZ WŁAŚCICIELA POSESJI.
 
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA RÓWNIEŻ CZĘŚCI PRZYŁACZA NA DZIAŁKACH PRYWATNYCH ALE TYLKO W PRZYPADKU KIEDY GMINA OTRZYMA DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTOWEGO ZADANIA.
 
W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM NIEZBĘDNA JEST ZGODA NA OŚWIADCZENIU NA WYSTĄPIENIE  W IMIENIU WŁASCICIELI POSESJI O WARUNKI PODŁĄCZENIA ORAZ ZAPEWNIENIA ODBIORU SCIEKÓW SANITARNYCH Z PRYWATNYCH POSESJI A TAKŻE NA REALIZACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH NA TYCH DZIAŁKACH W PRZYPADKU GDY GMINA OTRZYMA DOFINANSOWANIE.
 
PRZEDSTAWICIEL FIRMY „PROJEKT” UL. ŻWIRKI I WIGURY 6/2, 48-304 NYSA, KTÓRY SKONTAKTUJE SIĘ Z KAŻDYM WŁAŚCICIELEM POSESJI BĘDZIE LEGITYMOWAŁ SIĘ ORYGINALNYM, IMIENNYM UPOWAŻNIENIEM PODPISANYM PRZEZ BURMISTRZA OTMUCHOWA DO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU GMINY OTMUCHÓW W CELU UZYSKANIA UZGODNIEŃ DOTYCZĄCYCH INWESTYCJI.
 
W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI PROSZĘ O KONTAKT Z URZĘDEM MIEJSKIM W OTMUCHOWIE POD NR. TELEFONU: 77 431 50 16 WEW.45
                                                                                                
                                                                                                                                                  BURMISTRZ OTMUCHOWA
                                                                                                                                                                 Jan Woźniak
 • 23-03-2017

Ruszył remont Pałacu Biskupiego

Ilustracja do informacji: Ruszył remont Pałacu Biskupiego
Zaczął się na dobre remont Pałacu Biskupiego w Otmuchowie.Roboty rozpoczęto od rozbiórki pokrycia dachu. Stara, zdegradowana dachówka wywożona jest kontenerami na wysypisko odpadów komunalnych a odkrywana etapami więźba dachowa podlega dokładnemu sprawdzaniu i wymienianie są jej zbutwiale elementy. Wszystko to dzieje się na otwartej przestrzeni w związku z czym postęp prac uzależniony jest przede wszystkim od panujących warunków atmosferycznych, które w ostatnich dniach są bardzo zmienne i nie pozwalają na szybki postęp prowadzonych prac. Remont dachu, jak w każdym przypadku kiedy prowadzi się remonty obiektów zabytkowych jest najważniejszym ich etapem. Z pozostałym zakresem robót, bez względu na pogodę można sobie już jakoś radzić. Zakres remontowy obiektu oprócz dachu obejmie wymianę stolarki okiennej, renowację stolarki drzwiowej, zewnętrznej oraz rozbiórkę i przebudowę elementów nośnych kamiennych schodów zewnętrznych. Wszystko to w ramach zadania pn: Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona Środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 5.3.2 – Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych. Przypomnijmy, że w maju 2016 roku Gmina Paczków jako Lider projektu złożyła wniosek o dofinansowanie projektu, który właśnie jest już realizowany w partnerstwie z Gminą Otmuchów. Całkowity koszt projektu wyniesie 1 108 518,59 zł, z czego kwota dofinansowania ze środków unijnych dla obu Gmin to 863 993,36 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Ruszył remont

 • 23-03-2017

Branżowy katalog firm powiatu nyskiego

Ilustracja do informacji: Branżowy katalog firm powiatu nyskiego
Pracodawco, jeśli planujesz zwiększenie zatrudnienia bądź interesuje Cię promocja swojej firmy,  skontaktuj się z nami i zadbaj aby Twoje przedsiębiorstwo znalazło się w BRANŻOWYM KATALOGU FIRM POWIATU NYSKIEGO.
Celem powstania katalogu jest poszerzenie wiedzy mieszkańców naszego powiatu na temat przedsiębiorstw funkcjonujących w regionie.
Co zyskasz?
•Promocję przedsiębiorstwa w powiecie nyskim;
•Szerszą informację na temat firmy wśród osób poszukujących zatrudnienia;
•Krótszy czas na znalezienie odpowiednich kandydatów do pracy.
Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat katalogu, skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.
Kontakt dla Pracodawców z gmin:
Nysa, Korfantów, Łambinowice, Pakosławice tel:. 882 617 275
Głuchołazy, Skoroszyce, Nysa tel:. 533 343 530
Paczków, Otmuchów, Kamiennik, Nysa: tel:. 883 007 006
 • 23-03-2017

Praca w firmie ANOVO

Ilustracja do informacji: Praca w firmie ANOVO
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie prowadzi rekrutację pracowników do Firmy ANOVO w Pietrzykowicach będącej światowym liderem dostawców usług serwisowych dla rynku telekomunikacyjnego i multimedialnego.
 Poszukujemy kandydatów na stanowisko:
 PRACOWNIK MONTAŻU
proste prace manualne przy serwisie drukarek
Miejsce pracy: Pietrzykowice. Firma zapewnia bezpłatny transport na trasie Nysa-Pietrzykowice-Nysa.
Wymagania pracodawcy:
 • doświadczenie zawodowe nie jest wymagane,
 • zdolności manualne,
 • dokładność, skrupulatność, 
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy   w zespole,
 • firma zapewnia szkolenie zawodowe.
Pracodawca oferuje:
 • umowę o pracę,
 • pracę od poniedziałku do piątku, wolne weekendy,
 • pracę w systemie zmianowym:  6:00-14:00, 14:00-22:00.
 • stabilne zatrudnienie.
 
Dodatkowo pracodawca oferuje bogaty pakiet socjalny:
 • bony z okazji świąt wielkanocnych i bożonarodzeniowych ok. 200 – 300 zł netto,
 • dodatkowe ubezpieczenia,
 • kartę Multisport,
 • dofinansowanie do wakacji  (ok. 350 zł netto),
 • naukę języka angielskiego,  
 • premię lojalnościową raz w roku ok. 200 zł za rok pracy - nagrody za pomysły na usprawnienie pracy w firmie.
Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się w dniu 28.03.2017 w siedzibie PUP Nysa
Wszystkich zainteresowanych pracą serdecznie zapraszamy.
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Joanna Kojdecka-Janik – doradca klienta
Tel. 77 448 99 59, e-maile-mail
Wioleta Cygan – doradca klienta
Tel. 77 448 99 09, e-maile-mail
Magdalena Szczepaniak – doradca klienta
Tel. 77 448 99 09, e-maile-mail
 
ANOVO jest wiodącym na rynku dostawcą usług związanych z łańcuchem dostaw na rynku sprzętu elektronicznego. Rozwiją rozwiązania, które wydłużają cykl życia zaawansowanych technicznie produktów. Na całym świecie ich usługi dają drugie życie ponad 20 milionom urządzeń rocznie.
 • 23-03-2017

Znamy program estradowy 45. jubileuszowego "Lata Kwiatów"

Ilustracja do informacji: Znamy program estradowy 45. jubileuszowego "Lata Kwiatów"
Jest już program estradowy tegorocznego jubileuszowego 45. „Lata Kwiatów Otmuchów ‘2017” - naszej dorocznej imprezy. Z okazji jubileuszu koncerty i występny na scenie w rynku będą trwały przez cztery dni.  Impreza oprócz wszechobecnych kwiatów będzie obfitowała w szereg muzycznych atrakcji. Gościem specjalnym, który wystąpi w niedzielę (02 lipca) na zakończenie tegorocznej, jubileuszowej imprezy będzie polska piosenkarka "DODA". Wcześniej zaprezentuje się  kabaret „NOWAKI” i zespół „HORYZONT”. 01 lipca koncertować będą „ANDRZEJ CIERNIEWSKI” i folklorystyczny zespół „BACIARY”. W piątek 30 czerwca wystąpi „AGATA SOBOCIŃSKA” i RAFAŁ BRZOZOWSKI".  W czwartek 29 czerwca otmuchowian i naszych gości bawić będzie zespół „BOYS” Będą nadto biesiady, występy zespołów amatorskich i będzie wiele innych atrakcji. Tegoroczne "Lato Kwiatów" odbędzie się w dniach 29 czerwca - 02 lipca. W sobotę (01 lipca) w ramach tegorocznej imprezy będą bawić się mieszkańcy Meszna i okolicznych miejscowości. Jest już tradycją, że corocznie w jednej z naszych wsi, w dniach otmuchowskiego święta kwiatów odbywa się dodatkowa lokalna impreza. Na estradzie w Mesznie gwiazdą wieczoru będą zespoły „ABBA SHOW” i folklorystyczny zespół „BACIARY”. Pogram imprezy przewiduje też m.in. występy regionalnych zespołów folklorystycznych i amatorskich zespołów muzycznych. 
 • 22-03-2017
Logo: Biuletyn Informacji Publicznej
.
Baner: Otmuchów panoramaBaner: Łódki jezioro wiosnaBaner: Zamek nocBaner: Rynek wiosnaBaner: Park wiosnaBaner: JezioroBaner: SolariumBaner: ZamekBaner: Lato kwiatów
Imieniny: Wiktora i Eustachego ...

Urząd Miejski

ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów

tel./fax. 77 431 50 16, tel. 77 431 50 17 umig@otmuchow.pl

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda