Aktualności

Nowy żłobek powstaje w Kałkowie

Ilustracja do informacji: Nowy żłobek powstaje w Kałkowie
W Kałkowie powstaje nowoczesny żłobek dla dwadzieściorga dzieci. Gmina pozyskała na ten cel 200tys. zł z rządowego programu "MALUCH - plus 2017". Inwestycja będzie polegała na rozbudowie istniejącego przedszkola o dodatkowe 180 metrów kwadratowych. Powstaną nowe sale, szatnie i pomieszczenia administracyjne.
Z jednej strony niż demograficzny, z drugiej zaczęło nam brakować miejsc dla najmłodszych w naszym żłobku w mieście Otmuchów. Myśleliśmy najpierw, by zwiększyć tę ilość w samym Otmuchowie. Ukazała się jednak informacja o nowych naborach i możliwości otrzymania wsparcia dla rozbudowy obiektów dla dzieci na wsiach. Doskonale wpisywało się tu przedszkole w Kałkowie, na południu naszej gminy. Zaczynamy je rozbudowywać o żłobek - mówi burmistrz Jan Woźniak.
Inwestycja zakończy się jeszcze w tym roku (grudzień 2017). Dodatkowy metraż pozwoli na przyjęcie 20. dzieci w wieku do 3 lat, co definitywnie rozwiąże problem braku miejsc w żłobkach w otmuchowskiej gminie.
(D.Kłonowska RO)
 • 10-03-2017

Zjazd Zwyczajny Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie

Ilustracja do informacji: Zjazd Zwyczajny Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie
Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie podsumował swoją działalność za 2016 rok  na Zjeździe Rejonowym, który odbył się 6 marca w sali posiedzeń w otmuchowskim Ratuszu. W obradach uczestniczyli delegaci wybrani w jednostkach podstawowych, działacze PCK z Gminy Otmuchów i z Gminy Paczków oraz Sekretarz Miasta p. Artur Banasiak.
Sprawozdania z działalności za 2016 rok złożyły : Prezes OR PCK  Teresa Stopyra  oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej OR PCK  Stanisława Kosmal. Zadania statutowe były realizowane przez Zarząd oraz jednostki podstawowe: koło środowiskowe, kluby HDK PCK, szkolne koła PCK,  kluby „Wiewiórka”. Główne zadania to : świadczenie pomocy osobom potrzebującym, upowszechnianie nauczania pierwszej pomocy, promocja i ochrona zdrowia, promocja honorowego krwiodawstwa, upowszechnianie misji, podstawowych zasad i wartości Ruchu oraz Międzynarodowego Prawa Humanitarnego.
W ub. roku  udzielono pomocy 1815 osobom na kwotę  63.627,88 zł  ( kwesty i darowizny). Krwiodawcy oddali 148,400  l. krwi. Młodzież czerwonokrzyska miała liczne osiągnięcia w konkursach  na szczeblu wojewódzkim. Brawami nagrodzono laureatów etapu okręgowego :
XXIV edycja Olimpiady PZSŻ PCK :  Julia Brodziak  z PG w Paczkowie  – II miejsce , Dominik Lis z ZS w Otmuchowie – I m. ( udział w etapie krajowym), XIV Turniej PCK ph. „Człowiek i Jego Środowisko :  I miejsce Jakub Olejnik  z ZSP w Trzeboszowicach ,   Turniej Wiedzy „Bezpiecznie do szkoły” : Adam Wiktor  z ZSP w Mesznie  - II m. , Turniej ph. „Prawda o AIDS przekaż ją dalej”: III m. w kat szkół ponadgimnazjalnych ( Klaudia Kotara  z ZS w Paczkowie, Nicola Bilińska i Paulina Sagan z ZS w Otmuchowie ), III MPP PCK dla szkół gimnazjalnych : drużyna z PG w Paczkowie - IV miejsce, XI Okręgowa Olimpiada Wiedzy o Czerwonym Krzyżu : Kornelia Kurowska ( SP w Jarnołtowie) - I m . , Małgorzata Jakubów  (Gimn. w Jarnołtowie) - III m ., XIII edycja Turnieju Szkół ph.„Młoda Krew Ratuje Życie” : II miejsce ZS w  Otmuchowie w kategorii „Promocja honorowego krwiodawstwa”. 
Delegaci wysoko ocenili działalność  ZOR PCK. Sekretarz Miasta dziękował członkom Stowarzyszenia za zapał i wysiłek wkładany w realizację codziennych zadań, za wielkie serce dla potrzebujących pomocy. Na wniosek Rejonowej Komisji Rewizyjnej Zjazd przyjął sprawozdanie  i udzielił absolutorium Zarządowi za 2016 r. W dalszej części obrad przyjęto do realizacji „Program działania na  2017 rok”.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Zjazd Oddziału Rejonowego PCK

 • 10-03-2017

Dzień otwarty w Zespole Szkół w Otmuchowie

Ilustracja do informacji: Dzień otwarty w Zespole Szkół w Otmuchowie
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i cała społeczność Zespołu Szkół w Otmuchowie zapraszają 15 marca 2017 r. uczniów klas trzecich gimnazjów na Dzień Otwarty Szkoły.
Przyjdź, zobacz i posłuchaj. Zastanów się dobrze, rozważ wszystkie za i przeciw i podejmij decyzję.
Pamiętaj, że:

Nasza szkoła zapewnia:
- małe grupy zajęciowe na przedmiotach rozszerzonych,
- indywidualne podejście do każdego ucznia,
- stypendia Burmistrza za wyniki w nauc,e
- tablety lub profesjonalne kalkulatory dla uczniów klas pierwszych liceum i technikum,
- darmowy dowóz do szkoły,
- darmowe obiady,
- możliwość rozwijania zainteresowań
.


Dołącz do nas - jesteśmy tak blisko!
 • 09-03-2017

Praca w Mondelez w Skarbimierzu!

Ilustracja do informacji: Praca w Mondelez w Skarbimierzu!
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie prowadzi rekrutację dla wiodącego producenta w branży spożywczej firmy Mondelez International.
Praca w Mondelez w Skarbimierzu!
Stanowiska: Pracownik produkcji, magazynier
 
Poszukujemy osób chętnych do podjęcia zatrudnienia na stanowiskach:
Pracownik produkcji
Magazynier
Oczekiwania pracodawcy:
 •     Motywacja do pracy
 •     Sprawność manualna
 •     Aktualna książeczka do celów sanitarno – epidemiologicznej
 •     Gotowość do pracy w systemie zmianowym
 •     Mile widziane uprawnienia do obsługi wózków widłowych / dot. stanowiska magazynier/
Miejsce pracy: Skarbimierz – pracodawca zapewnia bezpłatny dojazd.
Spotkanie informacyjne odbędzie się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie w dniu 24.03.2017r.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Wiesława Sury     - tel. 774489960 email: w~.~sury~@~pup~.~nysa~.~pl
Agnieszka Hoc     - tel. 77 4489937 email: a~.~hoc~@~pup~.~nysa~.~pl
 
Na Opolszczyźnie działają dwa zakłady produkcyjne Mondelez, obydwa w Skarbimierzu. Zakład produkujący czekoladę jest większy – ma powierzchnię 62 000 m kw., działa od 2010 r. i pracuje 376 osób. Powstają w nim takie produkty, jak Milka, Crunchie, Picnic, Double Decker, Curly Wurly, Fudge, Chomp, czy Turkish Delight. Mniejszy zakład ma powierzchnię 29 000 m kw. i produkuje gumy do żucia. Pracuje w nim 389 osób. Powstają w nim takie produkty, jak Trident, Stimorol, V6, Hollywood, First, Trebor, Chiclets, Dirol, Dentyne. Przed rokiem w fabryce czekolady firma uruchomiła nowoczesną linię produkcyjną - pierwszą linią tego typu w sieci produkcyjnej Mondelēz International w Polsce i drugą w Europie Środkowej – na której produkuje wyroby znanych marek, takich jak Milka, Oreo, 3bit oraz Cadbury Dairy Milk czy Terry’s Chocolate Orange.
fot. Fot. Jarosław Staśkiewicz (NTO)
 
 • 09-03-2017

Miła,świąteczna wizyta

Ilustracja do informacji: Miła,świąteczna wizyta
Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Burmistrz Otmuchowa odwiedził wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Otmuchów, by spotkać się bezpośrednio z zatrudnionymi tam Paniami. Były życzenia jak przystało na tą doroczną okoliczność.Tego dnia nie mogło zabraknąć również wiosennych kwiatów, które wręczono każdej kobiecie. Przyjmując życzenia Panie nie kryły zaskoczenia i radości z wizyty Burmistrza.
 
 • 08-03-2017

Trwają zmagania o duże pieniądze

Ilustracja do informacji: Trwają zmagania o duże pieniądze
 
Nowe rozdanie funduszy europejskich na lata 2014 – 2020 stworzyło podstawy do ubiegania się przez samorządy lokalne o duże pieniądze. Nie jest wykluczone, że po raz ostatni pieniądze zadysponowane dla poszczególnych regionów naszego kraju są w takim wymiarze. Nie wykorzystywanie tej szansy byłoby zatem poważnym błędem. Burmistrz Otmuchowa do tych możliwości przywiązuje szczególną wagę. Stąd dynamika przygotowywania i składania projektów w nowym okresie programowania jest wyjątkowo duża.
 
Źródłami finansowania planowanych inwestycji w Gmine Otmuchów z udziałem środków unijnych przyjęte zostały :
 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego.
 2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 3. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.
 4. Program Współpracy INTERREG VA Republika Czeska - Polska.
Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego aplikujemy o dofinansowanie następujących zadań :
 1. Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie (wniosek wspólny z UM w Paczkowie). Wartość zadania brutto : 509 658,36 zł. Oczekiwana wielkość dofinansowania 407 746,37 zł.
 2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego Miasta Otmuchów poprzez remont konserwatorski Zamku Biskupiego w Otmuchowie. Wartość zadania brutto : 5 425 916,74 zł. Oczekiwana wielkość dofinansowania 3 999 985,82 zł.
 3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie subregionu południowego - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Otmuchowie. Wartość zadania brutto : 1 810 434,67 zł. Oczekiwana wielkość dofinansowania 599 163,83 zł.
Z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko aplikujemy o dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Otmuchowie- etap III i IV”. Wartość zadania brutto : 5 356 737,85 zł. Oczekiwana wartość dofinansowania 3 698 818,43 zł.
 
Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich aplikujemy o dofinansowanie następujących zadań :
 1. Budowa oczyszczalni ścieków w Maciejowicach. Wartość zadania brutto : 1 427 854,47 zł. Oczekiwana wartość dofinansowania 908 543,00 zł.
 2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubiatów, gm. Otmuchów. Wartość zadania brutto : 695 798,74 zł. Oczekiwana wartość dofinansowania 442 736,00 zł.
 3. "Wielkanocne Smaki Naszym kulinarnym dziedzictwem" Wartość zadania brutto :  50 265,00 zł. Oczekiwana wartość dofinansowania  31 983,00 zł.
Wykazane projekty zostały złożone do instytucji finansujących. Dwa z nich, o czym informowaliśmy wcześniej uzyskały już pozytywne opinie i będą dofinansowywane. Pozostałe oczekują na oceny formalne i merytoryczne. Rozstrzygnięcie powinno nastąpić w miesiącach marzec – czerwiec br.
Wartość dotychczas przygotowanych i złożonych wniosków zamyka się kwotą brutto : 17 051 68,13 zł a wielkość dofinansowania 11 015 877,42 zł.
 
Przygotowywane są kolejne wnioski aplikacyjne, których robocze nazwy są następujące :
 1. Lato Kwiatów  Meszno
 2. Świetlica Krakówkowice
 3. Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów
 4. Drogi Gminne
 5. Bioróżnorodność.
Przewidywane terminy ich złożenia to miesiące kwiecień – wrzesień 2017r.
 
 • 08-03-2017

Obwodnica Nysy na ukończeniu

Ilustracja do informacji: Obwodnica Nysy na ukończeniu
Roboty budowlane idą pełną parą. Jeszcze w tym roku pojedziemy nowo wybudowaną obwodnicą Nysy, zapewnił radnych Rady Powiatu w Nysie Michał Wandrasz rzecznik opolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Otmuchowianie są również bardzo zainteresowni oddaniem do dyspozycji kierowców tej inwestycji. Usprawni ona zasadniczo połączenia komunikacyjne pomiędzy Opolem i wieloma innymi miastami Śląska Opolskiego i Górnego Śląska. Łatwiejszy też będzie dojazd do autostrady A4.
Oficjalny termin oddania do użytku obwodnicy to październik 2017 roku, jednak GDDKiA nie wyklucza wcześniejszego otwarcia fragmentu obwodnicy.
(fot. powiat nyski)
 
 • 08-03-2017

W oczekiwaniu na bociany

Ilustracja do informacji: W oczekiwaniu na bociany
Najbardziej popularne w Polsce ptaki doleciały już do Europy. Mamy nadzieję, że nasz bocian z Jarnołtowa jest wśród nich. Jak mówią ornitolodzy, mogą znajdować się już na wysokości Grecji i Turcji. Niestety z roku na rok przylatuje ich coraz mniej. Powodem są zmiany w rolnictwie, które negatywnie wpływają na populację bociana w Polsce. W naszym województwie liczebność bocianów w ostatnich kilkunastu latach spadła o blisko 40%. Nie wykluczone, że za kilka lat bocian trafi na listę gatunków zagrożonych.
 • 08-03-2017

Nie jest dobrze

Ilustracja do informacji: Nie jest dobrze
Narzekają mieszkańcy. Narzekają też klienci zbiorowi. Wybrana w wyniku przetargu publicznego firma wywożąca od początku tego roku nieczystości stałe wprowadziła kilka nieoczekiwanych zmian, które nie podobają się usługobiorcom. Dotyczy to głównie innych niż dotychczasowe zasad gromadzenia i usuwania odpadów z selektywnej zbiórki.Wymiana pojemników na ten cel z koszowych na plastikowe stworzyła istotne problemy z dwóch powodów. Po pierwsze pojemniki są zbyt małe objętościowo i ich wypełnienie następuje niemal natychmiast po opróżnieniu. Po drugie są wysokie i z ciężką pokrywą co powoduje, że przynoszące odpady dzieci nie są w stanie wrzucić ich do pojemnika. Sutkiem tego jest pozostawianie opadów przy pojemnikach, co tworzy wokół nich niemałe wysypiska śmieci. Wrażenie w takich sytuacjach jest fatalne. Uwagi budzi też sposób opróżniania pojemników przy posesjach. Wykonywane jest to w sposób delikatnie mówiąc niestaranny. Pojemniki po opróżnieniu są porzucane a nie ustawiane na swoje miejsce. To wszystko niekorzystnie rzutuje na ocenę jakości wykonywanej usługi. Widać wyraźnie niekorzytną różnicę jakościową pomiędzy tym co było a tym co jest. Urząd odnotował już kilka interwencji z tym związanych i będzie interweniował u usługodawcy.
Dzisiaj Burmistrz Otmuchowa spotyka się w tej sprawie z przedstawicielami firmy Remondis sp. z o.o. z Opola, która wygrała przetarg na wywóz odpadów komunalnych z Gminy Otmuchów by omówić i wyeliminować zaistniałe problemy związane ze złym stanem jakościowego świdaczenia usług.
Przypomnijmy też, że od lipca obowiązywać zaczną nowe zasady segregacji śmieci. Metale i tworzywa sztuczne odkładane mają być do żółtego pojemnika, papier do niebieskiego, szkło do zielonego, a odpady bio do brązowego - tak wyglądać będą minimalne zasady segregacji odpadów. Na przygotowanie się do realizacji tych zasad będzie czas do 2020 roku.
 • 07-03-2017

Krew darem życia

Ilustracja do informacji: Krew darem życia
 „Ty też możesz uratować komuś życie”. Pod takim hasłem odbyła się 3 marca w Zespole Szkół w Otmuchowie otwarta akcja poboru krwi. Została zorganizowana przez Klub HDK PCK oraz Szkolne Koło PCK. Krwiodawcy wiedzą , że zdrowie i życie ludzkie stanowią największą wartość, a krew jest najcenniejszym darem, który może je ratować. W 2016 roku na koncie otmuchowskich klubów ( Klub HDK PCK przy OR , Młodzieżowy Klub HDK PCK przy ZS) zanotowano 106,550 litra krwi. Pozyskano młodych krwiodawców z  Zespołu Szkół w Otmuchowie, który od 14 lat uczestniczy w Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”, zajmując  w województwie czołowe miejsca. Na piątkową akcję przybyło ponad  25 chętnych. Przez cały czas  byli pod opieką fachowego personelu lekarsko – medycznego z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu. Okazało się, że nie wszyscy mogą oddać krew z przyczyn zdrowotnych. Budującym przykładem dla młodzieży był udział w akcji Sekretarza Miasta Artura Banasiaka. Do  podzielenia się drogocennym lekarstwem jakim jest krew zostało zakwalifikowanych 19 osób, w tym 8 uczniów. Dzięki nim zebrano 8,550 litra pożytecznego płynu.
Serdeczne podziękowania składamy organizatorom oraz wszystkim tym, którzy podzielili się cząstką siebie - oddali krew dla ratowania życia ludzkiego.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Krew darem życia

 • 07-03-2017
Logo: Biuletyn Informacji Publicznej
.
Baner: Otmuchów panoramaBaner: Łódki jezioro wiosnaBaner: Zamek nocBaner: Rynek wiosnaBaner: Park wiosnaBaner: JezioroBaner: SolariumBaner: ZamekBaner: Lato kwiatów
Imieniny: Wiktora i Eustachego ...

Urząd Miejski

ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów

tel./fax. 77 431 50 16, tel. 77 431 50 17 umig@otmuchow.pl

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda