Aktualności

Podsumowano rok obrotowy spółki Otmuchów PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o

Ilustracja do informacji: Podsumowano rok obrotowy spółki Otmuchów PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o
Wypowiedź Burmistrza Otmuchowa Jana Woźniaka:
Odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki działającej pod firmą Otmuchów PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o., której większościowym udziałowcem jest Gmina Otmuchów. Posiedzeniu przewodniczył Burmistrz Otmuchowa. Jego przedmiotem była ocena działalności Spółki za rok obrotowy 2016 i głosownie nad udzieleniem absolutorium  Radzie Nadzorczej i Zarządowi. Członkowie organów Spółki przedstawili sprawozdania z działalności w 2016r. omawiając najistotniejsze sprawy związane z rozwojem Spółki i osiąganiem w najbliższej przyszłości celów jej działalności oraz stan zaawansowania prac przygotowawczych do podjęcia poważnych inwestycji. Zreferowano również całokształt aktywności spółki. Jako pilną  uznano sprawę jej dokapitalizowania w celu sfinansowania dokumentacji technicznej dla zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Przedstawiono również prezentację funkcjonowania klastrów energetycznych.Tematyka ta wzbudziła szczególne zainteresowanie właścicieli Spółki i jej organów  w związku z możliwością zaproszenie do współpracy innych podmiotów i wspólnej z nimi realizacji zadań z zakresu pozyskiwania energii odnawialnej i jej dystrybucji. Przedstawiony został plan i nakreślone zostały etapy realizacji zadań inwestycyjnych, w tym etapy dotyczące finalizowania spraw formalnych, które muszą być zakończone przed rozpoczęciem wykonawstwa rzeczowego. Chodzi tu głównie o sprawy formalne związane z ochroną środowiska, zagwarantowaniem odbioru wytworzonej energii oraz jej dystrybucji. Prace w tych obszarach są już mocno zaawansowane. Równolegle myśli się też o źródłach finansowania inwestycji. W grę wchodzi tu przede wszystkim Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, który jest ściśle powiązany z inwestycjami proekologicznymi, a takim napewno są inwestycje fotogalwaniczne. Zapowiada się, że najbliższe miesiące w życiu Spółki będą charakteryzować się dużą dynamiką. Zważyć należy, że osiągnięcie celu jej działalności łączy się z dużymi nakładami finansowymi ale też i dużą ilością uzgodnień i różnego rodzaju opracowań, przy tym bardzo  czasochłonnych. Zgromadzenie Wspólników pozytywnie oceniło dotychczasową prace organów Spółki i udzielono absolutorium zarówno Zarządowi jak i jej Radzie Nadzorczej.
Z pozyskiwanej w przyszłośći energii będą korzystać mieszkańcy otmuchowskiej gminy i nasze instytucje, a jej nadmiar zostanie sprzedany na rynku komercyjnym. Mamy ostatecznie wskazane trzy lokalizacje dla farm fotowoltaicznych, wszystkie już zostały przetestowane i mają wymagane audyty.Tzw. startowa kasa jest niepotrzebna w przypadku gminy, o sfinansowanie inwestycji zadba wrocławski holding. Oprócz korzyści dla mieszkańców, którzy dostaną tanią energię elektryczną, zyska także środowisko.
  • 04-05-2017

Postawili, zostawili….

Ilustracja do informacji: Postawili, zostawili….
Już drugi miesiąc barierki, których właścicelem jest najprawdopodobniej  Zakład Gazowniczy w Nysie blokują chodnik i przejście dla pieszych przy ul. Sienkiewicza w Otmuchowie. Zastawiona nimi jest studzienka telekomunikacyjna i nie wiadomo dalej o co chodzi. Tablica ostrzegawcza wskazywałaby, że nastąpił gdzieś wyciek gazu. Ale zbyt długo to trwa by nikt nie podejmował działań aby awarię usunąć. Być może, że jest już ona usunięta a pracownicy zakładu gazowniczego zapomnieli zdemontować barierkę zawalidrogę. Wygląda to trochę zagadatkowo. 
  • 04-05-2017

[WIDEO] Uroczystości i zabawy dobiegają końca

Ilustracja do informacji: [WIDEO] Uroczystości i zabawy dobiegają końca
>
Uroczystością na rynku w Otmuchowie przebiegającej przy ciepłej lecz pochmurnej pogodzie uczciliśmy w naszej gminie 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3. Maja. Uczestników spotkania powitała orkiestra dęta "OTMUCHÓW" w galowych mundurach, która hymnem państwowym otworzyła oficjalną część uroczystości. Z programem okolicznościowym wystąpili uczniowie Gimnazjum w Otmuchowie. Złożenie wiązanek kwiatów przez delegacje władz samorządowych Gminy Otmuchów, kombatantów, zakładów pracy, partii politycznych, instytucji, otmuchowskich szkół  i przedstawicieli samorządów wiejskich w liczbie ponad 40 delegacji pod tablicą pamiątkową upamiętniającą rocznicę wybuchu II wojny światowej i jej ofiary nadało rangę tej uroczystości. Następnie wspólny przemarsz do kościoła p.w. św. Mikołaja i św.Franciszka Ksawerego przy asyście orkietry i pocztów sztandarowych i udział w mszy świętej celebrowanej przez ks. Dziekana Eugeniusza Magierowskiego, który w patriotycznym i duchowym kazaniu wskazał na nieprzemijający wymiar tego święta. Msza święta była szczególnym wydarzeniem dzisiejszej, oficjalnej uroczystości. Program kulturalny przygotowany na długi, majowy weekend przez Miejsko - Gminny Dom Kultury w Otmuchowie zakończą występy amatorskich zespołów muzycznych i tanecznych, które odbędą się w godzinach popołudniowych na Placu Partnerstwa w Otmuchowie. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

16Galeria zdjęć: Uroczystości i zabawy dobiegły końca

  • 03-05-2017

Przed nami 3. majowe święta

Ilustracja do informacji: Przed nami 3. majowe święta
Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracypopularnie zwany 1 Maja - międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 roku corocznie 1 maja. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950 roku. Święto wprowadziła w 1889 roku II Mięzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 roku w Chikago, w Stanach Zjednoczonych podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy.
Dzień Flagi Rzeczypospolitej to święto państwowe obchodzone 2 maja skupiające uwagę na symbolach państwowości polskiej, a w szczególności na Fladze RP. Jest to święto stosunkowo młode, bo obchodzone w Polsce dopiero od 2004 r., na mocy ustawy Sejmu RP z dnia 20 lutego 2004 roku. Dzień Flagi Rzeczypospolitej ma na celu propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych, które na przestrzeni wieków podlegały zmianie.Ustanowienie 2 maja dniem flagi państwowej ma swoje podłoże historyczne. Właśnie tego dnia żołnierze polscy z 1 Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili biało-czerwoną flagę na kolumnie zwycięstwa w Tiergarten w Berlinie, zdobywając miasto przyczynili się do zakończenia działań wojennych w Europie w czasie II wojny światowej. Data ta nawiązuje również do czasów PRL-u, w których, w przed dzień ustanowienia Święta Konstytucji 3 Maja, władze komunistyczne wydały zakaz wywieszania flag państwowych dla upamiętnienia tego wydarzenia.
Święto Konstytucji 3 maja 1791 roku została uchwalona Konstytucja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była pierwszą spisaną konstytucją w nowożytnej Europie, drugą na świecie po amerykańskiej.
Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji przez Sejm Wielki (1788-1792) dzień 3 maja uznano za  święto narodowe, które później z powodu niewoli kraju zostało na długi czas  zawieszone. Przywrócono je po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Po II wojnie światowej w roku 1946 władze komunistyczne zabroniły publicznego świętowania, a próby manifestacji były tłumione przez milicję. W 1951 roku święto zostało oficjalnie zniesione. Od 1990 roku 3 Maja znów jest oficjalnym świętem państwowym w Polsce i dniem wolnym od pracy. Od 2007 roku jest również świętem narodowym Litwy.
W szczególnie podniosłej atmosferze odbywają się główne obchody Święta 3 Maja przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Towarzyszą im defilada wojskowa, salwy armatnie, uroczysta odprawa warty, składanie wieńców. Hołd dziełu wybitnych Polaków oddają przedstawiciele najwyższych władz państwowych, wojskowych, duchowieństwa, reprezentanci korpusu dyplomatycznego, kombatanci, harcerze i tysiące warszawiaków.
Święto 3 maja jest świętem radosnym. W całej Polsce odbywają się wiosenne imprezy, koncerty, rodzinne majówki.
  • 29-04-2017

Drzwi otwarte w OSP w Maciejowicach

Ilustracja do informacji: Drzwi otwarte w OSP w Maciejowicach
Zachęcamy do odwiedzenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Maciejowicach podczas organizowanych w dniu 30 kwietnia br. od godz. 16.00 Dni Otwartych. W czasie imprezy będzie można bliżej poznać strażacką służbę, zwiedzić remizę i obejrzeć sprzęt ratowniczo – gaśniczy. Na wszelkie pytania będą też odpowiadać strażacy. Nie zabraknie okolicznościowego poczęstunku, a i szykuje się też dobra zabawa.
 
  • 29-04-2017

[WIDEO] Koncert kameralny Chóru Vox Mirabilis - Székesfehérvár

Ilustracja do informacji: [WIDEO] Koncert kameralny Chóru Vox Mirabilis - Székesfehérvár
 
30 kwietnia(niedziela) o godz. 17.00 w kościele parafialnym w Otmuchowie wystąpi z godzinnym koncertem węgierski chór kameralny Vox Mirabilis - SzékesfehérvárChór będzie goszczony w tym dniu również przez Burmistrza Otmuchowa, który zapewnił mu kilkugodzinny pobyt w Otmuchowie.
Chór w Székesfehervarze istnieje juz od 60 lat. W roku 2009 chór powstał w nowej formie. W roku 2011 zorganizowal I. Festiwal Chórów Kameralnych w Szekesfehervarze z nagrodą przechodnią, również w roku 2011-12 rozpoczął cykl koncertów ze slynnymi chórami, orkiestrami, i artystami muzycznymi, te koncerty odbywają się nadal. ARS MAGNA jest najwiekszą nagrodą muzyczną tego chóru. Często koncertują z Eriką Miklosa, która jest odznaczona panstwową nagrodą Kossutha. W poprzednich latach chór odbywał koncerty za granicą, ze slynnymi chórami międzynarodowymi, artystami, i dyrygentami. W roku 2015 reprezentował Węgry na międzynarodowym Festiwalu o nazwie The Sound of Europa. gdzie została wydana plyta. Chór regularnie jest zapraszany na Festiwal Diótörö(Dziadek do orzechów) organizowanym przy Państwowej Operze Węgierskiej. W roku 2016 na konkursie chóralnym II. Radio Maria zdobył złoty medal oraz wygrał konkurs tej kategorii. Również w tym samym roku na międzynarodowym festivalu „The bridge of music” był absolutnym zwycięzcą. Oraz jeszcze w tym samym roku był gościem honorowym w dniu Kultury w Koszycach i na Festivalu Varadinum w Nagyvárad(Oradea)Oradei. Kilka razy koncertował w kościele św. Matyasza w Budapeszcie oraz muzykami z konkursu telewizyjnego Virtuózi w Pesti Vigadó. Radio Bartok regularnie informuje o koncertach chóru, tak samo jak i czasopisma Zeneszó i Magyar Kórus(Węgierski Chór). Dyrygentka chóru jest Katica Zemlényi która otrzymywała muzyczną nagrodę Csengőszó(Głos dzwonów) i nagrodę Richarda Fricsayego.
Dyrgentka Katica Zemlényi
Muzyki uczyła się w Balassagyarmat i w Miszkolc na wydziale teorii muzyki oraz dyrygentury chóralnej. W roku 1986 zdobyła dyplom kantora i dyrygenta. W Szekeszfehervarze jest solistką, organistą, i kantorem, jest znacząca postacią w świecie
muzyki miasta. Od roku 1997 bierze udział w produkcjach muzycznych w Teatrze Vörösmartyego, gdzie pomaga aktorom w produkcjach muzycznych. Od roku 2006 jest dyrygentem chóru w teatrze. Od wielu lat bardzo owocnie prowadzi Chór Vox Mirabilis który odnosi wiele sukcesów na Węgrzech oraz za granicą. W roku 2008 od papieża Benedykta XIV. otrzymała błogosławieństwo papieskie za pracę i rozwój w dziedzinie muzyki religijnej. W roku 2010 na 25. jubileusz otrzymała pochwałę i uznanie za wysoką muzyczną pracę.od Antala Spáni biskupa archidiecezjii fejér. W roku 2012 z chórem Vox Mirabilis dostała nagrodę ARS MAGNA.-to jedna z
najważniejszych nagród muzycznych. W roku 2012 od miasta Székesfehérvár otrzymała nagrodę Richárda Fricsaya za wysoką jakość w działalności muzycznej.
W roku 2016 za organizację kilka koncertów charytatywnych otrzymała myzyczną nagrodę Csengőszó(Glos dzwonów).
Już dzisiaj zapraszamy miłośnikow muzyki do udzału w tym wydarzeniu kulturalnym.
  • 29-04-2017

Trwa walka z czasem i przeciwnościami natury

Ilustracja do informacji: Trwa walka z czasem i przeciwnościami natury
Gruntowny remont pałacu barokowego w Otmuchowie będącego siedzibą Urzędu Miejskiego  prowadzony jest od początku w trudnych, niesprzyjających warunkach pogodowych. Gros prac, które muszą być wykonywane pod gołym niebem napotyka na opór aury, która nie szczędzi zimna i opadów deszczu, a dzisiaj nawet śniegu. Powoduje to konieczność wstrzymywania prac i grozi przenikaniem wód opadowych do wnętrza obiektu. Odkryta połać dachowa, aczkolwiek zabezpieczona  plandekami nie zawsze radzi sobie z ciągłymi opadami deszczu. Podobną sytuację ma wykonawca po zdemontowaniu kamiennych schodów zewnętrznych  prowadzących do wejścia do pałacu.  A czas biegnie nieubłaganie. Termin zakończenia robót mija 15 czerwca. Zakres robót budowlanych do wykonania jest jeszcze duży. Najważniejszym jest uporać się z robotami zewnętrznymi – remontem poszycia dachowego i przebudową schodów. Z pozostałym zakresem robót, bez względu na pogodę można sobie już jakoś radzić. Zakres remontowy obiektu oprócz dachu i schodów zewnętrznych obejmie też wymianę stolarki okiennej i renowację stolarki drzwiowej. Wszystko to w ramach zadania pn: Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona Środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 5.3.2 – Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych. Przypomnijmy, że w maju 2016 roku Gmina Paczków jako Lider projektu złożyła wniosek o dofinansowanie projektu, który właśnie jest już realizowany w partnerstwie z Gminą Otmuchów. Całkowity koszt projektu wyniesie 1 108 518,59 zł, z czego kwota dofinansowania ze środków unijnych dla obu Gmin to 863 993,36 zł.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Trwa walka z czasem

  • 28-04-2017

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK

Ilustracja do informacji: Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK
W środę, 26 kwietnia odbył się etap strefowy Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK. Zawody dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zorganizowane zostały w PWSZ w Nysie. Celem Mistrzostw było m.in. podniesienie poziomu wiedzy uczniów z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie wypadkom poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa i wykształcenie nawyków ich przestrzegania. Pięcioosobowe zespoły (11) z rejonu nyskiego i otmuchowskiego pokonywały trasę, na której były umieszczone stacje z upozorowanymi sytuacjami zagrażającymi życiu. Każda z drużyn musiała odpowiednio rozpoznać obrażenia m.in.:oparzenie dłoni, krwotok z nosa, krwawienie z ucha, omdlenie, otarcia, uraz kręgosłupa, osobę nieprzytomną, bez zachowanych funkcji życiowych –  prawidłowo udzielić pomocy poszkodowanym. Ponadto oceniane było bezpieczeństwo ratowników, koordynacja pracy w zespole, umiejętność wezwania pogotowia. Uczestnicy rozwiązywali test zawierający 15 pytań  z zakresu udzielania pierwszej pomocy.                                                                                                                             Na stacjach sędziowali i pozorację przygotowali słuchacze PWSZ w Nysie (Ratownictwo Medyczne).
Miejsca  drużyn z OR PCK Otmuchów:
szkoły gimnazjalne:
I miejsce    - Gimnazjum w Jarnołtowie w składzie: Maria Pacławska, Nikola Witoń, Zuzanna Kinder, Jakub Kubiesa, Maria Gaweł (opiekun Krystyna Lech - Rząsa)
II m.           - Gimnazjum w Otmuchowie
III m.          - Publiczne Gimnazjum w Paczkowie
  szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce    -  ZS w Otmuchowie w składzie: Wojciech Wach, Julia Bukartyk, Martyna Wydra, Elżbieta Lewicka, Dorota Kula (opiekun Jolanta Czerniec)
II m.           -  ZS w Paczkowie
 Gratulacje dla młodych ratowników z Gminy Otmuchów. Reprezentować będą  rejon  na zawodach okręgowych w Opolu w dn. 20 maja.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Zawody PCK

  • 28-04-2017

Konkurs Recytatorski

Ilustracja do informacji: Konkurs Recytatorski
26 marca 2017 r. w Kinie Podzamcze w Otmuchowie odbył się  Konkurs Recytatorski, celem jest uwrażliwienie dzieci, młodzieży na wartości estetyczne i moralne zawarte w poezji i prozie polskiej. W miejsko-gminnym konkursie wzięło udział 44 uczestników z następujących szkół:  Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Otmuchowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny z Kałkowa, Meszna i Maciejowic oraz Szkoła Podstawowa i Gimnazjum z Jarnołtowa.
Komisja przyznała poszczególne  miejsca w kategorii:
Szkoły Podstawowe klasy 1 - 3
I miejsce     Dominika Babiak
II miejsce    Adam Rudecki
III miejsce   Konrad Janeczek
Szkoły Podstawowe klasy 4 -6
I miejsce     Mateusz Kaliciński
II miejsce    Wiktoria Gołąbek
III miejsce   Marta Krypel
Gimnazja
I miejsce     Mariola Grodzińska
II miejsce    Katarzyna Słowik
III miejsce   Zuzanna Wójs
Laureaci otrzymali dyplomy pamiątkowe i atrakcyjne nagrody książkowe.
 
 
  • 28-04-2017

Awans do wielkiego finału!!!

Ilustracja do informacji: Awans do wielkiego finału!!!
22.04.2017 zawodnicy pod opieką Kazimierza Michałowicza - rocznik 2007 i młodsi-brali udział w w eliminacjach Klubowych Mistrzostw Polski rocznik 2007, które rozgrywane były w Białobrzegach. Do rozgrywek przystąpiło 80 zespołów z całej Polski. Drużyny podzielono na 8 grup po 10 zespołów, awans do wielkiego finału na stadionie Legii Warszawa zapewniały pierwsze 4 miejsca w grupie.
Nasza drużyna grała  w następującym składzie : Bartosz Dyrek, Jakub Wilman, Kajetan Żarów, Antoni Piwowarczyk, Kamil Zaczyk, Łukasz Oleksyk, Sławomir Sosulski, Błażej Flek, Kacper Lewandowski i uzyskała następujące wyniki:
Czarni -Galacticos Ostrowiec 3:0 walkower (wszystkim drużynom przyznano walkower - drużyna nie dojechała)
Czarni -Młodzik Radom 1:1  (Wilman)
Czarni - AP Domaradzki 0:1
Czarni - Cracovia Kraków 1:2 (Piwowarczyk)
Czarni - MOSP Białystok 2:1 (Wilman,Sosulski)
Czarni - KS Koszyce Wielkie 1:0 (Lewandowski)
Czarni - Footbal Academy Rzeszów 0:1
Czarni - Playmaker Academy 3:0 walkower (wszystkim drużynom przyznano walkower - drużyna nie dojechała)
Czarni - KS Włokniarz Moszczenica 5:0 ( Sosulski,Lewandowski x2, Piwowarczyk,Zaczyk)
Ostatecznie drużyna zajęła czwarte miejsce (wyprzedziła Radom lepszą różnicą bramek) i jedzie 11 czerwca na wielki finał do Warszawy!!!
Otmuchowska drużyna  jest jedyną z Województwa Opolskiego w wielkim finale - odpadł Start Namysłów (mistrz Opolszczyzny z sezonu 2015/2016), Masters Brzeg (zwycięzca Pucharu Tymbarka na Opolszczyźnie), Rodło Opole iVictoria Chróścice.
Oczywiście z takim wyjazdem wiążą się też problemy organizacyjnom - finansowe (nocleg,przejazd,wpisowe) dlatego opiekunowie drużyny i zawodnicy proszą wszystkich kibiców o wsparcie finansowe, chodźby symbolicznymi środkami wpłacając je na niżej wskazane konto.
Obiecują dać z siebie wszystko i pokazać się z jak najlepszej strony.
Przekazują też tą drogą podziękowanie Panu Burmistrzowi Otmuchowa za udostępnienie busa i pomoc w organizacji wyjazdu, Starostwu Powiatowemu w Nysie za wsparcie finansowe, wszystkim którzy dołożyli swoją cegiełkę do realizacji ich wyjazdu oraz rodzicom za organizację i doping podczas turnieju.
Numer konta (tylko dla Orlików)
Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy Czarni Otmuchów ul.Sportowa 1, 48-385 Otmuchów
z dopiskiem Orliki 2007
Nr rachunku 11 8872 0003 0000 0084 2000 0020
Bank Spółdzielczy w Otmuchowie
Trzymajmy za nich kciuki 11 czerwca!!!
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Awans do wielkiego finału!!

  • 26-04-2017
Logo: Biuletyn Informacji Publicznej
.
Baner: Otmuchów panoramaBaner: Łódki jezioro wiosnaBaner: Zamek nocBaner: Rynek wiosnaBaner: Park wiosnaBaner: JezioroBaner: SolariumBaner: ZamekBaner: Lato kwiatów
Imieniny: Augustyna i Jaromira ...

Urząd Miejski

ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów

tel./fax. 77 431 50 16, tel. 77 431 50 17 umig@otmuchow.pl

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda