Miasta partnerskie

Współpraca miast i gmin partnerskich

 
WPROWADZENIE
 
"Współpraca partnerska to spotkanie dwóch gmin w celu realizacji wspólnych interesów, i zacieśniania więzów przyjaźni z uwzględnieniem europejskiej perspektywy." To definicja współpracy partnerskiej stworzona po II wojnie światowej przez Jeana Baretha, jednego z założycieli Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR). W ten sposób zdefiniowane zostały najważniejsze wartości partnerstwa: przyjaźń, współpraca i wzajemne zrozumienie pomiędzy obywatelami Europy. (Jeden element wymaga tutaj aktualizacji - współpraca partnerska dotyczy dzisiaj przeważnie więcej niż dwóch partnerów). Współpraca partnerska to oddolna forma wyrażania jedności i tożsamości europejskiej. To prawdopodobnie najbardziej widoczna forma współpracy tysięcy miast, gmin i miasteczek dumnie podkreślających fakt prowadzenia kontaktów z zagranicznymi partnerami zaczynając od tablic informacyjnych przy wjeździe do miasta. Współpraca partnerska jest niezwykle elastycznym instrumentem. Może być prowadzona przez małe miasteczka, powiaty, duże miasta... , obejmować zróżnicowaną tematykę i angażować różnorodnych partnerów z dwóch (lub więcej) miast (gmin). Dobra współpraca partnerska może przynieść wiele korzyści dla społeczności lokalnej i gminy. Spotkania ludzi z rożnych stron Europy dają możliwość wspólnego rozwiązywania problemów, wymiany poglądów i doświadczeń. Współpraca może mobilizować do działania młodych ludzi i ich rówieśników z innych krajów. Może pomóc każdemu zrozumieć czym jest Europa, co znaczy we współczesnym świecie i dokąd nas zaprowadzi. Istnieje wiele przykładów dobrych praktyk we współpracy partnerskiej, obejmujących różnorodną tematykę – kultura i sztuka, młodzież, obywatelstwo, zrównoważony rozwój, lokalne usługi publiczne, lokalny rozwój gospodarczy, integracja społeczna, solidarność... Współpraca partnerska to długoterminowe zaangażowanie partnerów, a nie krótka współpraca w ramach projektu. Powinna ona przetrwać zmiany polityczne czy przejściowe problemy oraz oferować wsparcie na przykład w razie klęsk żywiołowych (powodzi, trzęsienia ziemi itp.). W tym długoterminowym partnerstwie ważne jest dostosowanie współpracy do aktualnych wymogów i potrzeb. Równie ważne jak zaangażowanie we współpracę władz lokalnych jest zaangażowanie mieszkańców. Jednym słowem – nie ma współpracy bez aktywnego udziału mieszkańców. Często utworzenie komitetu ds. współpracy partnerskiej, angażującego jednych i drugich, rozwiązuje ten problem. (http://www.twinning.org/pl/page/kr%C3%B3tki-opis.html)
 
Historia współpracy Gminy Otmuchów i gmin i miast partnerskich datuje się od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Rok 1993 zapisał się w historii tej współpracy jako pierwszy kiedy została ona zainicjowana pomiędzy Gminą Związkową Bernkastel – Kues w Niemczech a Gminą Otmuchów.
W dniu 11 grudnia 1993r. podpisanie zostało Porozumienie pomiędzy władzami samorządowymi obu gmin o poniżej treści :
 
 
 
 
Inicjatorami współpracy byli Renate Khoschlessan i Rainer Grun, którym nadano tytuły Honorowego Obywatela Gminy Otmuchów.
 
Bernkastel-Kues jest uroczym miastem połozonym w dolinie Mozeli, w połowie drogi między Trier i Cochem .
Pierwsze osady sięgają czasów kultury ceramiki liniowej, około 5000 lat temu. Bernkastel otrzymało prawa miejskie od króla Rudolfa Habsburga w 1291. Bernkastel dosłownie oznacza "niedźwiedź zamek". W 1905 roku, Bernkastel, na prawym brzegu, został połączony z miejscowości Kues, na lewym brzegu. W 1970 roku dołączono do nich wsie Andel i Wehlen. Kues był miejscem narodzin kardynała Mikołaja z Kuzy ("Nikolaus von Kues),przyszłego filozofa, prawnika, matematyka i astronoma, który jest uważany za jednego z największych geniuszy 15 wieku. Jego prace w dziedzinie nauki tworzone były wpływem takich ludzi jak Mikołaj Kopernik, Galileusz, Giordano Bruno, Johannes Kepler, Gottfried Leibniz. Został pochowany w kaplicy św Mikołaja-Szpital (Cusanusstift).
Bernkastel
Kolorowy średniowieczny Rynek (Markt) jest jednym z najpiękniejszych w dolinie Mozeli. Jest otoczony przez wiele dobrze zachowanych budynków z muru pruskiego. Stoi też tam renesansowy ratusz (Rathaus) zbudowany w 1608 roku. Szachulcowy Spitzhäuschen ("szpiczasty dom") na Karlsstrasse jest najbardziej znanym budynkiem w mieście. Zbudowany w 1416 jego parter jest znacznie węższy niż kolejne kondygnacje, co daje bardzo chwiejny wygląd. Kościół Michała (Pfarrkirche St Michael) ma tą specyfikę, że jego dzwonnica była niegdyś wieżą obronną z w ciagu murów obronnych. Bernkastel ma wiele fontann, takich jak fontanna św. Michała na Rynku, fontanna niedźwiedzia czy fontanna lekarza. Zamek w Landshut  został wybudowany 1277 i został przypadkowo zniszczony przez pożar w 1692 roku. Jego riuny oferują jednen z najlepszych punktów widokowych na miasto i rzekę.
Kues
Większość tutejszych zabytków obraca się wokół Mikołaja z Kuzy (patrz wyżej). Jego miejsce urodzenia zostało dobrze zachowane przez wieki i jest otwarte dla zwiedzających. W szpitalu założonym przez nieogo mieści się słynna biblioteka z kolekcją starożytnych książek. Można również obejrzeć klasztor i wewnętrzny dziedziniec z hospicjum, a także gotycką kaplicę, gdzie serce wielkiego filozofa i uczonego jest pochowane.
Bernkastel-Kues, leży w samym sercu najbardziej znanego regionu winiarskiego w Niemczech, nie jest zaskoczeniem, że istnieje tutaj Muzeum wina Mozeli (Mosel-Weinmuseum).
 
Gmina Otmuchów - Miasto Javornik - CZECHY
 
 
Inicjatorem podjęcia współpracy partnerskiej był Burmistrz Otmuchowa Jan Woźniak. Władze Miasta Javornik reprezentował Starosta Jiri Strejt.Umowa o Współpracy Partnerskiej została podpisana 20 kwietnia 2006 roku w zamku w Otmuchowie.
Tekst umowy zamieszczony został poniżej :
 
 
Miasto Javornik, oprócz atrakcyjnych turystycznie zabytków (zamek Jansky Vrch, wczesnogotycki kościół cmentarny z 1291 roku, barokowy kościół parafialny Św. Trójcy z 1781 roku, zabytkowa zabudowa rynku) oferuje m.in. kryty basen, korty tenisowe, kilka restauracji i hoteli. Wzajemne kontakty Otmuchowa i Javornika zapoczątkowało porozumienie przedstawicieli miast i gmin pogranicza polsko-czeskiego - Paczkowa Otmuchowa, Złotego Stoku, Lądka Zdroju, Bernartic, Bilej Vody, Uhelnej, Vlcic i Javornika. Umowę wyrażającą chęć umacniania i rozwoju przyjaznych stosunków oraz współpracy w zakresie kultury, sportu, nauki i gospodarki zawarto 30 czerwca 2000 roku w Lądku Zdroju. 20 kwietnia 2006 roku Burmistrz Otmuchowa i Starosta Miasta Javornik podpisali Umowę o współpracy partnerskiej.
 
Gmina Otmuchów - Miasto Łopatyn UKRAINA
 
 
Inicjatorem podjęcia współpracy partnerskiej był Burmistrz Otmuchowa Jan Woźniak. Władze Miasta Łoptyn reprezentował Burmistrz Łopatyna Bohdan Hetmański. Umowa o Współpracy Partnerskiej została podpisana 03 marca 2006 roku w sali "Rycerskiej" otmuchowskiego zamku.
Tekst umowy zamieszczony został poniżej :
 
 
ŁOPATYN to  niewielkie, trzytysięczne miasteczko, położone w Kotlinie Górnego Bugu i Styru, na terenie zachodniej Ukrainy, 80 kilometrów na północny wschód od Lwowa; pierwotnie wraz z jego okolicami stanowił część Wołynia i należał do ziemi łuckiej, a następnie buskiej w dawnym województwie bełskim. Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 r. znalazł się pod zaborem austriackim. Z początkiem 1912 r. włączono go do powiatu radziechowskiego, który to w okresie międzywojennym, w niepodległej Polsce leżał na obszarze województwa tarnopolskiego. W 1939 r. po sowieckiej aneksji Kresów Wschodnich miasto zostało siedzibą rejonu (odpowiednik naszego powiatu) w obwodzie lwowskim. Po zakończeniu drugiej wojny światowej jednak ponownie włączono go do rejonu radziechowskiego, w którym pozostaje do dziś, w niezawisłej już Ukrainie. Najcenniejszym zabytkiem Łopatyna jest kościół. Jego budowę ukończono w 1782 roku. Polska świątynia po zakończeniu II wojny światowej została zamieniona na magazyn materiałów budowlanych. Dzieła zniszczenia dokonała miejscowa ludność m.in. prawie wszystkie rzeźby z ołtarza głównego pocięto i spalono. Zrujnowany kościół został oddany wiernym na początku lat 90 ubiegłego stulecia. W kościele do roku 1944 r. znajdował się wcześniej wspomniany XVIII wieczny Cudowny Obraz Matki Boskiej Łopatyńskiej. Został on przewieziony przez tamtejszych polskich przymusowych wysiedleńców do miejscowości Wójcic, gdzie do dziś przechowywany jest Kościele p.w. św. Andrzeja. Dawni polscy mieszkańcy Łopatyna powołali w 2005 r. Stowarzyszenie Odnowienia Kościoła w Łopatynie z siedzibą w Wójcicach (nieformalnie istnieje od 1990 roku). Dzięki własnemu wkładowi pieniężnemu, przy współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie i pomocy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczęło prace remontowe: wyremontowano dach i elewację. Od 2006 roku prace kontynuowane są ze środków własnych i przy znacznym wsparciu Ministerstwa Kultury, które w 2007 r. przeznaczyło sumę 140 tys. zł na prace związane z konserwacją i zrekonstruowaniem zniszczonych zabytkowych polichromii Stanisława Stroińskiego przedstawiających głównie sceny z życia Matki Boskiej. Znaczną pomoc okazał również powiat nyski. Aktualnie ukończono kolejną fazę prac konserwatorskich przy sklepieniu prezbiterium. W ołtarzu głównym kościoła znajduje się kopia obrazu Matki Boskiej Łopatyńskiej – dar dawnych polskich mieszkańców Łopatyna.
 
Gmina Otmuchów - Gmina Varsány - WĘGRY
 
 
Inicjatorem podjęcia współpracy partnerskiej był Burmistrz Otmuchowa Jan Woźniak. Władze Gminy Varsany reprezentował Wójt Kiss Zoltan. Umowa o Współpracy Partnerskiej została podpisana 04 lipca 2008 roku w zamku w Otmuchowie
Tekst umowy zamieszczony został poniżej :
 
 
Gmina Varsány położona jest w połnocnej części Węgier w pobliżu miasta Szécsény. Miejscowość leży na obszarze Średniogórza Północnowęgierskiego, w pobliżu granicy ze Słowacją. Administracyjnie należy do powiatu Szécsény, wchodzącego w skład komitatu Nógrád. Gmina liczy 1 705 mieszkańców i zajmuje obszar 25,58 km².
 
Gmina Otmuchów - Gmina La Bourboule - FRANCJA
 

 
Inicjatorem podjęcia współpracy partnerskiej był Burmistrz Otmuchowa Jan Woźniak. Władze Gminy La Bourboule reprezentował Clau de BRUT Burmistrz de Saint SAUVES . Umowa o Współpracy Partnerskiej została podpisana 10 września 2009 roku w La Borboule.
 
 
Gmina La Bourboule połozona jest w regionie Owernia, w departamencie Puy-de-Dôme. Gminę zamieszkuje około  2100 osób, a gęstość zaludnienia wynosi około166 osób/km² (wśród 1310 gmin Owernii Bourboule plasuje się na 98. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 709.).
 
Gmina Otmuchów - Gmina Milo - WŁOCHY/SYCYLIA
 
 
 
Inicjatorem podjęcia współpracy partnerskiej był Burmistrz Otmuchowa Jan Woźniak. Władze Gminy Milo reprezentował Wiceburmistrz Alfio Cosentino. Umowa o Współpracy Partnerskiej została podpisana 04 lipca 2008 roku w zamku w Otmuchowie.
Tekst umowy zamieszczony został poniżej :
 
  • 27-01-2014
Logo: Biuletyn Informacji Publicznej
.
Baner: Otmuchów panoramaBaner: Łódki jezioro wiosnaBaner: Zamek nocBaner: Jezioro windsurfing latoBaner: Rynek wiosnaBaner: Park wiosna
Imieniny: Piotra i Pawła ...

Urząd Miejski

ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów

tel./fax. 77 431 50 16, tel. 77 431 50 17 umig@otmuchow.pl

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda