Aktualności

Drogi transportu rolnego do przebudowy

Ilustracja do informacji: Drogi transportu rolnego do przebudowy
Są plany przebudowy kolejnych dróg transportu rolnego w naszej gminie. Są to też długo wyczekiwane przez rolników i społeczność lokalną inwestycje. Chodzi o drogi relacji Wierzbno - Zwierzyniec oraz Wierzbno – Broniszowice. Na dofinansowanie tych inwestycji złożone zostały do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego odrębne wnioski. Jeżeli uda się pozyskać środki i zadania zostaną zrealizowane, to rolnicy zyskają wygodny dojazd do pól,mieszkańcy Wierzbna i okolicznych wiosek znacznie krótsze połączenie do Otmuchowa, a amatorzy sportu rowerowego świetne trasy rowerowe. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego stanowi do 80 % środków kwalifikowanych, jakie zostaną przeznaczone na te cele. Pozostałe muszą pochodzić z gminnej kasy. Aktualny stan nawierzchni tych dróg powoduje wiele utrudnień komunikacyjnych związanych z dojazdem do gruntów rolnych ze względu na zbyt małą wytrzymałość ich nawierzchni. Celem zasadniczym wykonania przedsięwzięć jest przede wszystkim zwiększenie nośności tych dróg i trwałości ich nawierzchni. Przełoży to się na zmniejszenie zużycia sprzętu rolniczego, lepsze skomunikowania gospodarstw z gruntami rolnymi i zmniejszoną emisją spalin. Zmiana nawierzchni poprawi również bezpieczeństwo w ruchu użytkowników tych dróg. Zadania tego typu realizowane będą w naszym województwie w ramach dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Opolskiego. Koszt inwestorski obu zadań to około 1,2 mln zł. Uzyskanie dotacji gwarantowałby zrealizowanie inwestycji do połowy września br.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Drogi transportu rolnego do przebudowy

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • 20-03-2017
Logo: Biuletyn Informacji Publicznej
.
Baner: Otmuchów panoramaBaner: Łódki jezioro wiosnaBaner: Zamek nocBaner: Rynek wiosnaBaner: Park wiosnaBaner: JezioroBaner: SolariumBaner: ZamekBaner: Lato kwiatów