P1480376.jpeg

Trwa budowa ciągu pieszego, wzdłuż drogi powiatowej w Kałkowie (kierunek na Łąkę). Zadanie jest realizowane w ramach współpracy Gminy Otmuchów ze Starostwem Powiatowym w Nysie. 

Władze Powiatu przekazały na ten cel niezbędne materiały budowlane, a Gmina zaangażowała do wykonania zadania pracowników Gospodarstwa Komunalnego-Wodociągów w Otmuchowie.

Mamy nadzieję, że inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych w tej części gminy.
Podobne zadania zostaną zrealizowane w Łące oraz Jasienicy Górnej. 


Data publikacji:
 03-11-2023 14:58

Przewiń do góry