ciepłe mieszkanie.jpeg

UWAGA MIESZKAŃCY OTMUCHOWA! Wydłużamy termin przyjmowania deklaracji dot. Programu „Ciepłe Mieszkanie" - II nabór

Program „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Co za tym idzie, wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Beneficjentem końcowym programu mogą być osoby posiadające tytuł prawny wynikający z:
− prawa własności albo
− ograniczonego prawa rzeczowego albo
− najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy 
(w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy).

Beneficjentem końcowym może być również wspólnota mieszkaniowa (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Zainteresowane osoby zapraszam do składania deklaracji chęci przystąpienia do Programu. Dokument należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Otmuchowie do 29 grudnia 2023 roku. Złożenie deklaracji woli przystąpienia do Programu nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o dofinansowanie. Deklaracje złożone przez mieszkańców będą niezbędne do uzyskania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Informacje dotyczące Programu znajdują się na stronie:  https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

Poniżej znajduje się wstępna deklaracja chęci skorzystania z dofinansowania w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie":

DOCXWstępna deklaracja chęci skorzystania z dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” (87,52KB)


Data publikacji:
 16-11-2023 11:48

Przewiń do góry