PCK.jpeg

17 listopada w Otmuchowie miało miejsce spotkanie z okazji 65- lecia Ruchu Honorowego Krwiodawstwa PCK oraz 35- lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Oddziale Rejonowym w Otmuchowie.

Podczas uroczystości, odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” zostali odznaczeni: Krzysztof Bakiera, Adam Celiński, Jan Caputa, Bogdan Grzyb, Leszek Kłap, Dariusz Kretowicz, Wincenty Pochłopień, Janusz Pruszkowski.

Uchwałą Kapituły Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża, Odznaką Honorową PCK I stopnia zostały wyróżnione: Renata Biłobran i Jadwiga Misiewicz. Odznakę Honorową PCK II stopnia wręczono Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów Janowi Woźniakowi. Odznaką Honorową PCK III stopnia został wyróżniony Klub Honorowych Dawców Krwi przy OR w Otmuchowie. Odznaką Honorową PCK IV stopnia zostali wyróżnieni: Artur Banasiak i Mirosław Małowski.

W uznaniu długoletnich zasług na rzecz honorowego krwiodawstwa, działalności w Ruchu Honorowych Dawców Krwi oraz propagowania idei Polskiego Czerwonego Krzyża, z życzeniami dalszej owocnej współpracy Medale 65- lecia Ruchu HDK PCK otrzymało 16 osób i 2 instytucje.

W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny – bezinteresowne oddanie krwi Polski Czerwony Krzyż wydał Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia Wioletcie Podgórskiej i Rafałowi Ścisłowskiemu.

Dawid Drożdż wręczył dyplom i nagrody dla ZS w Otmuchowie za Turniej „Młoda Krew Ratuje Życie”.

Prezes otmuchowskiego klubu HDK PCK – Wiesław Kosmal odebrał liczne statuetki i gratulacje z okazji 35- lecia klubu.

Gratulujemy Wszystkim odznaczonym!

Link do fotorelacji: https://www.facebook.com/photo/?fbid=857133969750790&set=pcb.857136683083852 


Data publikacji:
 20-11-2023 08:57

Przewiń do góry