Mieszkania sim.jpeg

Celem dodatkowego naboru jest wyłonienie przyszłych najemców dla 31 mieszkań pozostałych do przydziału po naborze wniosków przeprowadzonym przez Gminę Otmuchów. Liczba lokali może ulec zmianie w trakcie naboru w przypadku ewentualnego rozwiązania dotychczas zawartych umów. Wykaz już przydzielonych oraz wolnych lokali wraz z wyliczoną kwotą partycypacji stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Nowoczesny budynek mieszkaniowy, murowany metodą tradycyjną, dwu klatkowy, mieszczący 32 lokale mieszkalne ma powstać przy ulicy Henryka Sienkiewicza nr 61 (obręb ewidencyjny Nieradowice ) i będzie realizowany przez SIM Opolskie Południe sp. z o.o. z siedzibą w Prudniku.  Budynek wyposażony będzie w windę a oferujemy 32 mieszkania, 2, 3 lub 4-pokojowe o metrażach od 35 m² do 79 m² wykończone w następującym standardzie:

- stała zabudowa kuchni
- kuchenka czteropalnikowa z piekarnikiem
- zlewozmywak
- stolarka drzwiowa
- ściany i sufity pomalowane na biało
- parapety zewnętrzne i wewnętrzne
- podłogi wykończone panelami lub płytkami
- biały montaż (wanna/prysznic, toaleta, umywalka)
- oświetlenie oraz gniazdka i kontakty.

Z kartą wszystkich lokali można zapoznać się w załącznikach pod tekstem. 

Wnioski o zawarcie umów najmu lokali można składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Otmuchowie w terminie od 4 grudnia 2023 r. Nabór wniosków odbywał się będzie w trybie ciągłym aż do wyłonienia najemców dla wszystkich lokali mieszkalnych w tym budynku.

Wniosek można pobrać z załącznika pod tekstem.  W wersji papierowej dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Otmuchowie ul. Rynek 1 - Ratusz pokój nr 12.

Jednorazowa partycypacja wynosi 20% kosztów mieszkania przy cenie 1 607,00 zł za 1m²

Z osobami składającymi wniosek o zawarcie najmu zawarta zostanie na czas nieoznaczony z możliwością ubiegania się o jego nabycie na własność, lecz nie wcześniej niż po 15 latach najmu (zmiana umowy najmu na umowę najmu instytucjonalnego z dojścia do własności).

W przypadku lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat BGK oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, czynsz najmu w skali roku nie może przekroczyć 4% wartości odtworzeniowej lokalu ustalanej przez Wojewodę Opolskiego Maksymalna stawka czynszu najmu nie może być aktualnie wyższa niż 16,05 zł/m2.

Oprócz czynszu najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat dodatkowych: woda, ścieki, centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa śmieci – według stawek ustalonych przez ich dostawców i odbiorców. Najemca mieszkania może wystąpić z wnioskiem do Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów  o dopłatę do czynszu najmu na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

Szacunkowe koszty utrzymania mieszkania 50 m 2, to 1063,00 zł, w tym 600,00 zł wynosi spłata kredytu, a 463,00 zł koszty eksploatacji oraz fundusz remontowy.

Kwota ta może ulec zmianie po zakończeniu robót budowlanych i jest uzależniona od faktycznych kosztów inwestycji.

Kryteria oceny wniosku

1) wnioskodawca oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w Otmuchowie, a w przypadku posiadania takiego tytułu wnioskodawca złoży oświadczenie, że do dnia objęcia lokalu nie będzie posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w Otmuchowie,

2) średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w 2022 roku nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 7a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych,

3) wnioskodawca posiada zdolność czynszową, przez którą rozumie się minimalną wysokość średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego osiągniętego w 2022 roku przypadającą na jednego członka gospodarstwa, wynoszącą nie mniej niż:
a) 125% najniższej emerytury w gospodarstwie domowym jednoosobowym,
b) 100% najniższej emerytury w gospodarstwie domowym wieloosobowym.

Aby spełnić kryterium dochodowe średni, miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku 2022 musi mieścić się w następujących widełkach:
1) w gospodarstwie jednoosobowym – od 1 985,55 zł do 4 689,70 zł,
2) w gospodarstwie dwuosobowym – od 3 176,88 zł do 6 565,58 zł,
3) w gospodarstwie trzyosobowym – od 4 765,32 zł do 9 066,76 zł,
4) w gospodarstwie czteroosobowym – od 6 353,76 zł do 10 629,99 zł,
5) w gospodarstwie pięcioosobowym – od 7 942,20 zł do 12 818,52 zł.

Jeśli masz pytania i wątpliwości skontaktuj się z nami :

pod nr tel. 77 431 52 55 wew. 207
mailowo inwestycje@sim.opolskie-poludnie.pl
osobiście w siedzibie SIM Opolskie Południe przy ulicy Ratuszowej 9
w Urzędzie Miasta i Gminy w Otmuchowie przy ulicy Rynek 1 - Ratusz

 

Załączniki:

DOCXwniosek SIM Opolskie Południe.docx (21,49KB)

PDFKarta mieszkań 1.pdf (14,53MB)

PDFKarta mieszkań 2.pdf (15,19MB)


Data publikacji:
 01-12-2023 12:23

Przewiń do góry