Kampania informacyjna - Podsumowanie LSR 1.jpeg

Lokalna Grupa Działania Nyskie Księstwo Jezior i Gór realizuje Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 finansowaną z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez ogłaszane konkursy, projekty własne, operacje grantowe oraz projekty współpracy. W wyniku tych działań przeznaczono fundusze w wysokości prawie 3,5 mln EUR (budżet LSR), które wpłynęły na poprawę poziomu i jakości życia mieszkańców poprzez zrównoważony rozwój lokalnej przedsiębiorczości i walorów turystyczno-krajobrazowych. Począwszy od 2016 roku powyższą kwotę wydatkowano na realizację przedsięwzięć i poszczególnych celów zawartych w LSR tj. poprawa dostępu do pozarolniczej działalności zarobkowej, poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie zagospodarowania wolnego czasu, zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej Nyskiego Księstwa Jezior i Gór oraz wykorzystanie materialnej i niematerialnej kultury lokalnej jako elementu rozwoju.

W ramach realizacji LSR zorganizowano prawie 70 spotkań informacyjnych z lokalną społecznością dla prawie tysiąca osób, a także wiele wydarzeń promujących kulturę i produkty lokalne dla ponad 10 tys. uczestników. Dodatkowo objęliśmy jednolitym systemem wizualizacji 75 obiektów, w ramach szlaków turystycznych promujących legendy, akweny wodne, a także gry terenowe: „Orienteering Nyskiego Księstwa” oraz „Szlakiem rodzinnym Nyskiego Księstwa”. Ponadto, w ciągu tych lat oceniono blisko 180 wniosków, z czego 108 wnioskodawców na dzień dzisiejszy otrzymało wsparcie finansowe. Dofinansowanie przyznano podmiotom działającym w sferze kultury, które utworzyły lub zmodernizowały miejsca wspólnych spotkań, zrewitalizowały obiekty infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, poddały pracom konserwatorskim lub restauratorskim obiekty dziedzictwa lokalnego zlokalizowane na terenie działalności Nyskiego Księstwa Jezior i Gór.

Kampania informacyjna - Podsumowanie LSR 1.1.jpeg

Było również wiele sukcesów w ostatnich latach! Z dumą przyjęliśmy nagrodę za zrealizowany projekt współpracy „Odwiedź Pogranicze!” w krajowym konkursie organizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego. A to nie był nasz jedyny projekt współpracy, kolejny zrealizowaliśmy z Rybacką Lokalną Grupą Działania „Opolszczyzna” pn. „Czas na rybę!”. Cieszył się tak samo dużą popularnością wśród mieszkańców oraz turystów. Po tych sukcesach działaliśmy dalej i w 2021 roku rozpoczęliśmy realizację projektu współpracy pn. ,,Czas na produkt lokalny!” wraz ze Stowarzyszeniem „Euro-Country” oraz MAS Hrubý Jeseník w ramach którego powstało Centrum Produktu Lokalnego. Z przyjemnością informujemy, że obiekt został również nagrodzony, m.in. otrzymał miano ,,Zabytek na medal” oraz Nagrodę Internautów w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego w kategorii Obiekt Użyteczności Publicznej. Odbywają się w nim między innymi szkolenia kulinarne wykorzystujące certyfikowane przez Nyskie Księstwo Jezior i Gór produkty lokalne, warsztaty cukiernicze w zakresie produkcji oraz ozdabiania czekolady, a także wystawy mające na celu promocję produktów wytwarzanych przez lokalnych producentów. Nasz produkt lokalny Czekolada Nyska Książęca Pierniczanka, która stanowi wizytówkę Nyskiego Księstwa Jezior i Gór, będąca spożywczą atrakcją regionalną wytwarzaną w Centrum Produktu Lokalnego została wybrana do prezentacji podczas tegorocznego konkursu Nasze kulinarne dziedzictwo – Smaki Regionów na Zamku w Mosznej.

Nyskie Księstwo Jezior i Gór – a Ty kiedy nas odwiedzisz?

 

Kampania informacyjna - Podsumowanie LSR 2.jpeg

Nyskie Księstwo Jezior i Gór w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju finansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ogłosiło wiele konkursów oraz zamieściło pięć informacji o zamiarze realizacji operacji własnych, z czego jedna z nich pn. ,,Wirtualny przewodnik po Nyskim Księstwie Jezior i Gór” jest na etapie końcowym tworzenia turystycznej aplikacji WEB. Do dnia dzisiejszego zrealizowaliśmy dwa duże granty na kwotę 287 852,00 zł obejmujące 30 wydarzeń dla lokalnych społeczności. Cele powyższych projektów to zachowanie kultury niematerialnej obszaru LGD, jego promocję poprzez organizację wydarzeń i imprez promujących kulturę i produkty lokalne, a także zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz jego promocję poprzez organizację spotkań lokalnej społeczności, w tym grup defaworyzowanych określonych w LSR, w zakresie zagospodarowania wolnego czasu.

Zrealizowaliśmy także 3 projekty współpracy. Pierwszy z nich pn. „Odwiedź Pogranicze!” przygotowany był z czeskim partnerem MAS Hrubý Jeseník, który opierał się m.in. na stworzeniu aplikacji internetowej w 4 wersjach językowych, dostępnej pod adresem: www.odwiedzpogranicze.pl, zawierającej atrakcje turystyczne pogranicza polsko-czeskiego. Na realizację projektu składał się również konkurs kulinarny Polska-Czechy wraz z warsztatami ginących zawodów oraz koncert polskich i czeskich wykonawców.

Celem drugiego projektu współpracy pn. „Czas na rybę!” zrealizowanego z Rybacką Lokalną Grupą Działania była promocja kultury i produktów lokalnych, poprzez upowszechnienie potraw z lokalnych gatunków ryb. W ramach projektu zorganizowano dla blisko 100 podmiotów szkolenia gastronomiczne. Dodatkowo wyprodukowano 6 filmów, w tym 4 instruktażowe z filetowania ryb oraz przygotowania potraw z karpia i pstrąga (dostępne na stronie www.ksiestwo.nysa.pl, zakładka „Projekty współpracy”). Ponadto zorganizowano pokaz kulinarny obejmujący przygotowywanie potrawy z lokalnych gatunków ryb hodowlanych.

Kampania informacyjna - Podsumowanie LSR 2.2.jpeg

Ostatnim projektem współpracy stworzonym ze Stowarzyszeniem Euro-Country oraz czeskim partnerem MAS Hrubý Jeseník był ,,Czas na produkt lokalny!”, który miał na celu promocję lokalnej kultury materialnej i niematerialnej poprzez utworzenie Centrum Produktu Lokalnego. Jeden obiekt i jedno miejsce, dzięki któremu odwiedzający ma możliwość poznania całego obszaru działania Stowarzyszenia, jego atrakcyjnych szlaków turystycznych, a co najważniejsze zapoznania się z produktami lokalnymi jakie mamy do zaoferowania. W obiekcie prowadzone są zajęcia warsztatowe z cyklu promocji produktów lokalnych m.in. gotowanie, wypiekanie ciast, dekorowanie pierników, malowanie na drewnie, warsztaty czekoladowe i wiele innych. Oprócz warsztatów w Centrum Produktu Lokalnego odbywają się spotkania z potencjalnymi partnerami, gościmy wizyty studyjne oraz propagujemy Produkty Lokalne i ich proces certyfikacji. Nowa, piękna i atrakcyjna przestrzeń przyciąga odbiorców kultury, turystyki i zaspokaja potrzebę stworzenia miejsca wspólnych spotkań integrującego społeczność. Inwestycja znacząco wpłynęła na wzajemne relacje grup korzystających z obiektu. Realizacja ww. zadań miała duże znaczenie w integracji społecznej, a tym samym w rozwoju kultury, edukacji i turystyki miasta. Podczas wszelkich spotkań w tym miejscu następuje integracja wielopokoleniowa, a także wspólne działania ich uczestników. Wielu mieszkańców czy członków stowarzyszenia, a także lokalni producenci i KGW współpracują z nami ramię w ramię, aby szerzyć dalej lokalne tradycje oraz zwyczaje, w tym dziedzictwo kulinarne. Zmodernizowany obiekt Centrum Produktu Lokalnego znajduje się w centralnej części miasta Nysy – tuż przy fontannie Trytona, idealnej wizytówce turystycznej regionu. Samo miasto Nysa to bogata wizytówka - posiada miejski szlak turystyczny, ścieżki rowerowe oraz szereg zabytków i obiektów dostępnych dla zwiedzających.

 

Nyskie Księstwo Jezior i Gór – razem aktywizujemy i rozwijamy obszary wiejskie.

 

Kampania informacyjna - Podsumowanie LSR 3.jpeg


Data publikacji:
 28-12-2023 16:27

Przewiń do góry