wymiana kotła.jpeg

Ważna informacja o naborze wniosków dot. dotacji do modernizacji (wymiany) kotłów grzewczych tzw. „kopciuchów” w gminie Otmuchów.

W związku z realizacją uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie nr XIV/146/2020 z dnia 5 lutego 2020r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Otmuchów na zadania służące ochronie powietrza oraz  uchwały nr LV/524/2023 z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/146/2020 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Otmuchów na zadania służące ochronie powietrza - uprzejmie informujemy, że od dnia 22 stycznia 2024 roku rozpoczynamy nabór wniosków dot. dotacji do wymiany kotła grzewczego (wypłacane z budżetu Gminy Otmuchów).

Nabór zostanie zakończony z chwilą wyczerpania środków finansowych (zawarcia umów), określonych w budżecie Gminy Otmuchów na 2024 r.

Od 1 stycznia 2022 roku dotacja nie przysługuje na wymianę kotła węglowego na kocioł na paliwo stałe tj. ekogroszek.     

Przypominamy, że wnioskodawcy planujący wykonać ww. modernizację nie mogą ponosić kosztów wcześniej tj. pobierać faktur i rachunków do czasu złożenia odpowiedniego wniosku o dotację, jego zakwalifikowania do realizacji oraz zawarcia umowy z Gminą Otmuchów dot. dotacji do modernizacji ogrzewania w budynku/ lokalu mieszkalnym.

Szczegółowe informacje dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy w Otmuchowie - tel. 77 431 50 16 wew. 353

 

PDFUchwała nr LV.524.2023.pdf (215,87KB)

DOCXZałącznik nr 1 - WNIOSEK o udzielenie z budżetu Gminy Otmuchów dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na wymianie kotłów grzewczych na węgiel lub koks na kotły ekologiczne.docx (39,40KB)

DOCXZałącznik nr 2 - Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością.docx (13,24KB)

DOCXZałącznik nr 3 - Zgoda właściciela współwłaściciela nieruchomości na modernizację ogrzewania.docx (16,92KB)

DOCXZałącznik nr 4 - Protokół odbioru inwestycji.docx (30,41KB)

DOCXZałącznik nr 5 - Oświadczenie o likwidacji dotychczasowego źródła ciepła oraz rozliczenie przyznanej z budżetu gm. Otmuchów dotacji.docx (16,96KB)

DOCXOgólna klauzula informacyjna RODO.docx (15,39KB)


Data publikacji:
 08-01-2024 19:33

Przewiń do góry