Polski Ład - Jasienica Górna.jpeg

Gmina Otmuchów pozyskała dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Marcina Biskupa w Ratnowicach, gm. Otmuchów dotację celową w kwocie 244 987,17 zł na realizację zadania pn: „ Remont elewacji wieży, ścian, kruchty w kościele w Jasienicy Górnej, gm. Otmuchów ” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Przyznano środki w wysokości całkowitego kosztu zadania tj. 249 986,91 zł w tym kwota 244 987,17 zł (98%) w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz 4 999,74 zł ze środków własnych parafii.

Zakres prac remontowo-budowlanych obejmuje, zgodnie z Projektem Budowlanym , roboty dekarskie przy wymianie pokrycia dachu (blacha na rąbek, kolor antracyt), wymiana obróbek blacharskich (blacha płaska, kolor antracyt), roboty tynkarskie przy renowacji wypraw tynkarskich, roboty remontowe przy renowacji kamiennego cokołu, roboty malarskie elewacji zewnętrznych, roboty malarskie w pasie lamperii wewnętrznych.


 

Polski Ład - Kałków.jpeg

Gmina Otmuchów pozyskała dla Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia N.M.P w Kałkowie, gm. Otmuchów dotację celową w kwocie 376 832,15 zł na realizację zadania pn: „ Renowacja organów firmy Berschdorf z zabyrkowego kościoła parafialnego romańsko-gotyckiego w Kałkowie, gm. Otmuchów” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Przyznano środki w wysokości całkowitego kosztu zadania tj. 384 522,60 zł w tym kwota 376 832,15 zł (98%) w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz 7 690,45 zł ze środków własnych parafii.

Zakres prac remontowo- budowlanych obejmuje, zgodnie z Projektem Budowlanym , demontaż piszczałek z wiatrownicy prospektu , renowacja wiatrownicy I i II Manuału, renowacja wiatrownicy Pedału, renowacja-naprawa kontuaru, renowacja klawiatury pedału miechu, renowacja piszczałek drewnianych, metalowych labialnych, srzebrzenie piszczałek prospektowych, traktura pneumatyczna, konserwacja i impregnacja chemiczna elementów drewnianych organów, ławeczka organistowska, rekonstrukcja układu zasilania w powietrze organów.


 

Polski Ład - Kwiatków.jpeg

Gmina Otmuchów pozyskała dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Kopernikach – Kościół pw. Świętego Fabiana i Sebastiana w Kwiatkowie, gm. Otmuchów dotację celową w kwocie 294 542,43 zł na realizację zadania pn: „ Remont pokrycia dachu kościoła  pw. Świętego Fabiana i Sebastiana w Kwiatkowie, gm. Otmuchów” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Przyznano środki w wysokości całkowitego kosztu zadania tj. 300 553,50 zł, w tym kwota 294 542,43 zł (98%) w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz 6 011,07 zł ze środków własnych parafii.

Zakres prac remontowo- budowlanych obejmuje, zgodnie z Projektem Budowlanym , wykonanie dachu z dachówki ( roboty rozbiórkowe, remont więźby dachowej, pokrycie dachu, rusztowania), hełmu wieży oraz instalacji odgromowej


 

Polski Ład - Wójcice.jpeg

Gmina Otmuchów pozyskała dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Andrzeja Apostoła w Otmuchowie – Wójcice, ul. Kalinowa 23  dotację celową w kwocie 511 059,95 zł na realizację zadania pn: „ Renowacja elewacji nawy głównej i absydy kościoła w Otmuchowie obręb Wójcice” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Przyznano środki w wysokości całkowitego kosztu zadania tj. 521 489,75 zł w tym kwota 511 059,95 zł (98%) w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz 10 429,80 zł ze środków własnych parafii.

Zakres prac remontowo- budowlanych obejmuje, zgodnie z Projektem Budowlanym , montaż rusztowań na ścianach nawy głównej i absydy wraz z wykonaniem pomostów i osłon, częsciowe zbicie tynków, remont gzymsów, obróbka blacharska, gruntowanie ścian po zbitych tynkach, wykonanie nowych tynków wapiennych , tynków renowacyjnych wraz z impregnacją przeciwsolną, dwukrotne malowanie ścian w kolorze wskazanym przez Opolskiego Konserwatora Zabytków.


 

Przewiń do góry