PANS.jpeg

6 marca Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów Jan Woźniak podpisał umowę o współpracy pomiędzy Gminą Otmuchów i Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Nysie.


Celem umowy jest opracowanie i wdrożenie praktyk, staży i stypendium fundowanego dla studentów i absolwentów PANS z kierunku finanse i rachunkowość.


O stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów będą mogli się ubiegać studenci III roku studiów pierwszego stopnia, natomiast staże dla absolwentów PANS organizowane będą w powiązaniu ze stypendiami fundowanymi przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie.

Współpraca pozwoli studentom na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z pracodawcami, co jest niezbędne przy rozwijaniu umiejętności zawodowych oraz pomocne w łączeniu wiedzy teoretycznej z praktyką.


Ponadto absolwenci zyskują szansę zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Gminy Otmuchów.
 


Data publikacji:
 07-03-2024 14:48

Przewiń do góry