Przed nami duże inwestycje na terenie gminy Otmuchów. Magistrat otrzymał środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na renowację 4 obiektów sakralnych. W ostatnim czasie, w drodze przetargu wyłoniono wykonawców na realizację prac w Wójcicach i Jasienicy Górnej.

Zakres prac i koszty wyglądają następująco:

- Parafia w Ratnowicach – kościół w Jasienicy Górnej - remont elewacji wieży, ścian kruchty, część nawy zachodniej, tynki wewnętrzne w partii przyziemia, cokół w Kościele w Jasienicy Górnej gm. Otmuchów.
Dofinansowanie 244.987,17 zł.
Wkład własny 4.999,74 zł
Otrzymana promesa, podpisano umowę z wykonawcą.

- Parafia w Kopernikach - Kościół w Kwiatkowie - remont pokrycia dachu kościoła pw. Świętego Fabiana i Sebastiana w Kwiatkowie gm. Otmuchów.
Dofinansowanie 294.542,43 zł.
Wkład własny 6.011,07 zł.
Otrzymana promesa wstępna, w trakcie ogłoszenia postępowania zakupowego  na wyłonienie wykonawcy do realizacji prac.

- Parafia Wójcice - renowacja elewacji nawy głównej i absydy kościoła w Otmuchowie -otrzymana promesa, wyłoniono wykonawcę na realizację prac, podpisano umowę z wykonawcą, przekazano teren budowy - trwają prace w zakresie określonym promesą - planowane zakończenie do 31.07.2024r
Dofinansowanie 488 530,00 zł.
Wkład własny 9 770,60 zł.

- Parafia Kałków - renowacja organów firmy Berschdorf z zabytkowego kościoła parafialnego romańsko gotyckiego w Kałkowie gm. Otmuchów.
Dofinansowanie 376.832,15 zł.
Wkład własny 7.690,45 zł.
Otrzymana promesa wstępna, w trakcie ogłoszenia postępowania zakupowego na wyłonienie wykonawcy do realizacji prac.

O szczegółach informuje Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów Jan Woźniak. Zachęcamy do obejrzenia naszego materiału.


Data publikacji:
 05-04-2024 15:44

Przewiń do góry