Ciepłe Mieszkanie  II NABÓR

 

Ciepłe Mieszkanie II Nabór - loga.png

Gmina Otmuchów ogłasza nabór wniosków w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”-   II NABÓR.

1. Termin składania wniosków:

Od  dnia  22 kwietnia 2024 r. do dnia 31 października 2025 r. lub do wyczerpania środków.

2. Miejsce składania wniosków:

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów (pok. nr 17) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

3. Tryb składania wniosków o powierzenie grantów:

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami musi być złożony bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji) w miejscu wskazanym pkt. 2 ogłoszenia. Termin składania wniosków upływa w dniu 31.10.2025 r. lub w momencie wyczerpania środków.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Informacje o zasadach programu

Szczegółowe informacje o zasadach programu wraz ze wzorami formularzy stanowi Regulamin naboru wraz z załącznikami.

 

Ważne !    Informujemy, że złożenie wniosku, a następnie podpisanie umowy z gminą nie jest równoznaczne z gwarancją otrzymania środków przez mieszkańców. Wypłata środków dla mieszkańców uzależniona będzie od prawidłowego rozliczenia środków w ramach zawartej przez beneficjenta końcowego umowy i otrzymania przez Gminę dofinansowania z WFOŚ i GW.

Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez beneficjenta to poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) który nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta końcowego z gminą. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie programu „Ciepłe Mieszkanie”: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

 

Pytania należy kierować na adres e-mail: lub  telefonicznie:77 431 50 16 wew. 345.

 

DOKUMENTY:

DOCXOgłoszenie o naborze wniosków do programu Ciepłe Mieszkanie – II NABÓR.docx (507,18KB)
DOCXOgłoszenie o naborze - Załącznik nr 1 CM II.docx (246,91KB)
DOCXOgłoszenie o naborze - Załącznik nr 2 CM II.docx (200,83KB)
DOCXOgłoszenie o naborze - Załącznik nr 2a CM II.docx (145,82KB)

DOCXZARZĄDZENIE CM II 2024 (96,86KB)
DOCXZARZĄDZENIE CM II 2024 - Załącznik nr 2 do zarządzenia - Regulamin (97,56KB)
DOCXZARZĄDZENIE CM II 2024 - Załącznik nr 3 do zarządzenia - Umowa (108,86KB)

DOCXZałącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza- wniosek o płatność.docx (119,43KB)

DOCXRegulamin - Załącznik nr 2 do Regulaminu- Wniosek o dofinansowanie.docx (133,05KB)
RTFWniosek - Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Otmuchów.rtf (1,08MB)
DOCXWniosek - Załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie - Zgoda współwłaścicieli (82,28KB)
DOCXWniosek - Załącznik nr 3 do wniosku o dofinansowanie - zgoda współmałżonka.docx (82,81KB)
DOCXWniosek - Załącznik nr 5 do wniosku o dofinansowanie - oświadczenie.docx (77,43KB)

XLSXWniosek o płatność - Załącznik nr 1 do wniosku o płatność - zestawienie dokumentów.xlsx (77,80KB)
DOCXWniosek o płatność - Załącznik nr 2 do wniosku o płatnośc - Protokół odbioru prac wykonawcy.docx (98,89KB)
DOCXWniosek o płatność - Załącznik nr 3 do wniosku o płatność - Instrukcja Jak wypełnić Wniosek o płatność.docx (88,87KB)

DOCXZałączniki nr 2 do umowy - klauzula Gminy.docx (87,19KB)

 

ZIPCiepłe Mieszkanie Nabór II - wszystkie dokumenty paczka (3,28MB)
 


Data publikacji:
 15-04-2024 19:35

Przewiń do góry