wniosek dowód papierowy.jpeg

Warto przypomnieć, że od 29 grudnia 2023 r. nie wypełniamy już papierowych dokumentów w celu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego i nie znajdziemy takiego wniosku w urzędzie.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć przedkładając jedynie aktualne zdjęcie oraz do wglądu dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość np.  dowód osobisty lub paszport – nie obowiązuje już forma papierowa wniosku o wydanie dowodu osobistego. Ważne aby zdjęcie było aktualne i wykonane przez zakład fotograficzny, tak aby spełniało wymogi zdjęcia dowodowego.

O wydanie nowego dowodu osobistego można wnioskować także elektronicznie poprzez stronę gov.pl, ale będzie to wiązało się z koniecznością osobistej wizyty w urzędzie, aby złożyć odcisk palca i wzór podpisu za pomocą dedykowanego do tego celu urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego tzw. signature pad, (dotyczy osób, które ukończyły 12 rok życia). Na wizytę w urzędzie osoba ubiegająca się o wydanie nowego dowodu osobistego będzie miała 30 dni od złożenia wniosku przez internet. Po tym terminie złożony wniosek nie zostanie zrealizowany (pozostanie bez rozpoznania).


Data publikacji:
 16-05-2024 11:52

Przewiń do góry