SESJA ZAP.jpeg

Uprzejmie informujemy o II Sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie IX kadencji, która odbędzie się 27 maja o godz. 11.00 w Kinie Podzamcze przy ul. Rynek 7.

Porządek obrad wygląda następująco:
1. Otwarcie obrad sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wybór sekretarza obrad.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z LXI sesji 19 kwietnia 2024 r. VIII kadencji.

6. Przyjęcie protokołu z I sesji 7 maja 2024 r. IX kadencji.

7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

8. Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy Otmuchów za 2023 r.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie;
2) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Otmuchowie;
3) powołania Komisji Planowania, Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej w Otmuchowie;
4) powołania Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Otmuchowie;
5) powołania Komisji Rolnictwa i Problemów Wsi Rady Miejskiej w Otmuchowie;
6) powołania Komisji Bezpieczeństwa Mieszkańców i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Miejskiej w Otmuchowie;
7) wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie;
8) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów;
9) wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Rysiowice;
10) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość;
11) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

10. Sprawozdanie: Ocena zasobów pomocy społecznej.

11. Zapytania i wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad sesji.


Zachęcamy również do śledzenia transmisji dostępnej na stronie: https://otmuchow.posiedzenia.pl/? 


Data publikacji:
 24-05-2024 15:18

Przewiń do góry