L konsultacje.jpeg

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia wysokości opłaty za przeprowadzenie przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu egzaminu państwowego, wymaganego do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 12.06.2024 r. do 25.06.2024 r.

Link do informacji na BIP: https://bip.opolskie.pl/2024/06/zaproszenie-do-konsultacji-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-oplaty-za-przeprowadzenie-przez-wojewodzki-osrodek-ruchu-drogowego-w-opolu-egzaminu-panstwoweg/


Data publikacji:
 18-06-2024 08:44

Przewiń do góry