Burmistrz Miasta i Gminy - Damian Nowakowski

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy - Alina Karnaś-Burska

Sekretarz Miasta i Gminy - mgr Artur Banasiak
Skarbnik Miasta i Gminy - Aleksander Prus

 

Wydziały Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie:

 • Wydział Finansowy – symbol WF

  • Kierownik: Sebastian Salecki

 • Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, Urząd Stanu Cywilnego - symbol WP/USC

  • Kierownik: Olimpia Szołtysik - Talik

 • Wydział Mienia Komunalnego, Geodezji i Drogownictwa – symbol MK

  • Kierownik: Magdalena Pośpiech

 • Wydział Organizacyjno – Prawny, Kadr, Płac i Promocji – symbol WO

  • Kierownik: Anna Korzeniewicz

 • Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa Mieszkańców, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – symbol WK

  • Kierownik: Sekretarz Miasta Artur Banasiak

 • Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, Inwestycji i Zamówień Publicznych – symbol WS

  • Kierownik: Sylwia Lato

 • Samodzielne Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Spraw Społecznych – symbol EL

  • Ewa Urzędowska

 • Pełnomocnik ds. Kontroli - symbol PK

Przewiń do góry