WPROWADZENIE

"Współpraca partnerska to spotkanie dwóch gmin w celu realizacji wspólnych interesów i zacieśniania więzów przyjaźni z uwzględnieniem europejskiej perspektywy." To definicja współpracy partnerskiej stworzona po II wojnie światowej przez Jeana Baretha, jednego z założycieli Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR). W ten sposób zdefiniowane zostały najważniejsze wartości partnerstwa: przyjaźń, współpraca i wzajemne zrozumienie pomiędzy obywatelami Europy. (Jeden element wymaga tutaj aktualizacji - współpraca partnerska dotyczy dzisiaj przeważnie więcej niż dwóch partnerów). Współpraca partnerska to oddolna forma wyrażania jedności i tożsamości europejskiej. To prawdopodobnie najbardziej widoczna forma współpracy tysięcy miast, gmin i miasteczek dumnie podkreślających fakt prowadzenia kontaktów z zagranicznymi partnerami zaczynając od tablic informacyjnych przy wjeździe do miasta. Współpraca partnerska jest niezwykle elastycznym instrumentem. Może być prowadzona przez małe miasteczka, powiaty, duże miasta... , obejmować zróżnicowaną tematykę i angażować różnorodnych partnerów z dwóch (lub więcej) miast (gmin). Dobra współpraca partnerska może przynieść wiele korzyści dla społeczności lokalnej i gminy. Spotkania ludzi z rożnych stron Europy dają możliwość wspólnego rozwiązywania problemów, wymiany poglądów i doświadczeń. Współpraca może mobilizować do działania młodych ludzi i ich rówieśników z innych krajów. Może pomóc każdemu zrozumieć czym jest Europa, co znaczy we współczesnym świecie i dokąd nas zaprowadzi. Istnieje wiele przykładów dobrych praktyk we współpracy partnerskiej, obejmujących różnorodną tematykę – kultura i sztuka, młodzież, obywatelstwo, zrównoważony rozwój, lokalne usługi publiczne, lokalny rozwój gospodarczy, integracja społeczna, solidarność... Współpraca partnerska to długoterminowe zaangażowanie partnerów, a nie krótka współpraca w ramach projektu. Powinna ona przetrwać zmiany polityczne czy przejściowe problemy oraz oferować wsparcie na przykład w razie klęsk żywiołowych (powodzi, trzęsienia ziemi itp.). W tym długoterminowym partnerstwie ważne jest dostosowanie współpracy do aktualnych wymogów i potrzeb. Równie ważne jak zaangażowanie we współpracę władz lokalnych jest zaangażowanie mieszkańców. Jednym słowem – nie ma współpracy bez aktywnego udziału mieszkańców.

 


flaga Niemiec.jpeg
Bernkastel – Kues - NIEMCY
Bernkastel - herb.jpeg

Bernkastel panorama.jpeg

Historia współpracy Gminy Otmuchów i gmin i miast partnerskich datuje się od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Rok 1993 zapisał się w historii tej współpracy jako pierwszy kiedy została ona zainicjowana pomiędzy Gminą Związkową Bernkastel – Kues w Niemczech a Gminą Otmuchów.
W dniu 11 grudnia 1993r. podpisanie zostało Porozumienie pomiędzy władzami samorządowymi obu gmin o poniżej treści:

Bernkastel porozumienie.jpeg

Inicjatorami współpracy byli Renate Khoschlessan i Rainer Grun, którym nadano tytuły Honorowego Obywatela Gminy Otmuchów.
 
Bernkastel-Kues jest uroczym miastem połozonym w dolinie Mozeli, w połowie drogi między Trier i Cochem .
Pierwsze osady sięgają czasów kultury ceramiki liniowej, około 5000 lat temu. Bernkastel otrzymało prawa miejskie od króla Rudolfa Habsburga w 1291. Bernkastel dosłownie oznacza "niedźwiedź zamek". W 1905 roku, Bernkastel, na prawym brzegu, został połączony z miejscowości Kues, na lewym brzegu. W 1970 roku dołączono do nich wsie Andel i Wehlen. Kues był miejscem narodzin kardynała Mikołaja z Kuzy ("Nikolaus von Kues),przyszłego filozofa, prawnika, matematyka i astronoma, który jest uważany za jednego z największych geniuszy 15 wieku. Jego prace w dziedzinie nauki tworzone były wpływem takich ludzi jak Mikołaj Kopernik, Galileusz, Giordano Bruno, Johannes Kepler, Gottfried Leibniz. Został pochowany w kaplicy św Mikołaja-Szpital (Cusanusstift).


Bernkastel
Kolorowy średniowieczny Rynek (Markt) jest jednym z najpiękniejszych w dolinie Mozeli. Jest otoczony przez wiele dobrze zachowanych budynków z muru pruskiego. Stoi też tam renesansowy ratusz (Rathaus) zbudowany w 1608 roku. Szachulcowy Spitzhäuschen ("szpiczasty dom") na Karlsstrasse jest najbardziej znanym budynkiem w mieście. Zbudowany w 1416 jego parter jest znacznie węższy niż kolejne kondygnacje, co daje bardzo chwiejny wygląd. Kościół Michała (Pfarrkirche St Michael) ma tą specyfikę, że jego dzwonnica była niegdyś wieżą obronną z w ciagu murów obronnych. Bernkastel ma wiele fontann, takich jak fontanna św. Michała na Rynku, fontanna niedźwiedzia czy fontanna lekarza. Zamek w Landshut  został wybudowany 1277 i został przypadkowo zniszczony przez pożar w 1692 roku. Jego riuny oferują jednen z najlepszych punktów widokowych na miasto i rzekę.


Kues
Większość tutejszych zabytków obraca się wokół Mikołaja z Kuzy (patrz wyżej). Jego miejsce urodzenia zostało dobrze zachowane przez wieki i jest otwarte dla zwiedzających. W szpitalu założonym przez nieogo mieści się słynna biblioteka z kolekcją starożytnych książek. Można również obejrzeć klasztor i wewnętrzny dziedziniec z hospicjum, a także gotycką kaplicę, gdzie serce wielkiego filozofa i uczonego jest pochowane.
Bernkastel-Kues, leży w samym sercu najbardziej znanego regionu winiarskiego w Niemczech, nie jest zaskoczeniem, że istnieje tutaj Muzeum wina Mozeli (Mosel-Weinmuseum).

 


flaga Czech
Miasto Javornik - CZECHY
Javornik herb.png

Javornik panorama.jpeg

 

Inicjatorem podjęcia współpracy partnerskiej był Burmistrz Otmuchowa Jan Woźniak. Władze Miasta Javornik reprezentował Starosta Jiri Strejt. Umowa o Współpracy Partnerskiej została podpisana 20 kwietnia 2006 roku w zamku w Otmuchowie.
Tekst umowy zamieszczony został poniżej:

Javornik Umowa.jpeg

Miasto Javornik, oprócz atrakcyjnych turystycznie zabytków (zamek Jansky Vrch, wczesnogotycki kościół cmentarny z 1291 roku, barokowy kościół parafialny Św. Trójcy z 1781 roku, zabytkowa zabudowa rynku) oferuje m.in. kryty basen, korty tenisowe, kilka restauracji i hoteli. Wzajemne kontakty Otmuchowa i Javornika zapoczątkowało porozumienie przedstawicieli miast i gmin pogranicza polsko-czeskiego - Paczkowa Otmuchowa, Złotego Stoku, Lądka Zdroju, Bernartic, Bilej Vody, Uhelnej, Vlcic i Javornika. Umowę wyrażającą chęć umacniania i rozwoju przyjaznych stosunków oraz współpracy w zakresie kultury, sportu, nauki i gospodarki zawarto 30 czerwca 2000 roku w Lądku Zdroju. 20 kwietnia 2006 roku Burmistrz Otmuchowa i Starosta Miasta Javornik podpisali Umowę o współpracy partnerskiej.

 


flaga Ukrainy
Miasto Łopatyn UKRAINA
Łopatyn herb.png

Łopatyn panorama.jpeg

Inicjatorem podjęcia współpracy partnerskiej był Burmistrz Otmuchowa Jan Woźniak. Władze Miasta Łoptyn reprezentował Burmistrz Łopatyna Bohdan Hetmański. Umowa o Współpracy Partnerskiej została podpisana 03 marca 2006 roku w sali "Rycerskiej" otmuchowskiego zamku.
Tekst umowy zamieszczony został poniżej:

Łopatyn umowa.jpeg

ŁOPATYN to  niewielkie, trzytysięczne miasteczko, położone w Kotlinie Górnego Bugu i Styru, na terenie zachodniej Ukrainy, 80 kilometrów na północny wschód od Lwowa; pierwotnie wraz z jego okolicami stanowił część Wołynia i należał do ziemi łuckiej, a następnie buskiej w dawnym województwie bełskim. Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 r. znalazł się pod zaborem austriackim. Z początkiem 1912 r. włączono go do powiatu radziechowskiego, który to w okresie międzywojennym, w niepodległej Polsce leżał na obszarze województwa tarnopolskiego. W 1939 r. po sowieckiej aneksji Kresów Wschodnich miasto zostało siedzibą rejonu (odpowiednik naszego powiatu) w obwodzie lwowskim. Po zakończeniu drugiej wojny światowej jednak ponownie włączono go do rejonu radziechowskiego, w którym pozostaje do dziś, w niezawisłej już Ukrainie. Najcenniejszym zabytkiem Łopatyna jest kościół. Jego budowę ukończono w 1782 roku. Polska świątynia po zakończeniu II wojny światowej została zamieniona na magazyn materiałów budowlanych. Dzieła zniszczenia dokonała miejscowa ludność m.in. prawie wszystkie rzeźby z ołtarza głównego pocięto i spalono. Zrujnowany kościół został oddany wiernym na początku lat 90 ubiegłego stulecia. W kościele do roku 1944 r. znajdował się wcześniej wspomniany XVIII wieczny Cudowny Obraz Matki Boskiej Łopatyńskiej. Został on przewieziony przez tamtejszych polskich przymusowych wysiedleńców do miejscowości Wójcic, gdzie do dziś przechowywany jest Kościele p.w. św. Andrzeja. Dawni polscy mieszkańcy Łopatyna powołali w 2005 r. Stowarzyszenie Odnowienia Kościoła w Łopatynie z siedzibą w Wójcicach (nieformalnie istnieje od 1990 roku). Dzięki własnemu wkładowi pieniężnemu, przy współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie i pomocy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczęło prace remontowe: wyremontowano dach i elewację. Od 2006 roku prace kontynuowane są ze środków własnych i przy znacznym wsparciu Ministerstwa Kultury, które w 2007 r. przeznaczyło sumę 140 tys. zł na prace związane z konserwacją i zrekonstruowaniem zniszczonych zabytkowych polichromii Stanisława Stroińskiego przedstawiających głównie sceny z życia Matki Boskiej. Znaczną pomoc okazał również powiat nyski. Aktualnie ukończono kolejną fazę prac konserwatorskich przy sklepieniu prezbiterium. W ołtarzu głównym kościoła znajduje się kopia obrazu Matki Boskiej Łopatyńskiej – dar dawnych polskich mieszkańców Łopatyna.

 


flaga Węgry.jpeg
Gmina Varsány - WĘGRY
Versany herb.jpeg

Versany panorama.jpeg

Inicjatorem podjęcia współpracy partnerskiej był Burmistrz Otmuchowa Jan Woźniak. Władze Gminy Varsany reprezentował Wójt Kiss Zoltan. Umowa o Współpracy Partnerskiej została podpisana 04 lipca 2008 roku w zamku w Otmuchowie
Tekst umowy zamieszczony został poniżej:

Versany umowa.jpeg

Gmina Varsány położona jest w połnocnej części Węgier w pobliżu miasta Szécsény. Miejscowość leży na obszarze Średniogórza Północnowęgierskiego, w pobliżu granicy ze Słowacją. Administracyjnie należy do powiatu Szécsény, wchodzącego w skład komitatu Nógrád. Gmina liczy 1 705 mieszkańców i zajmuje obszar 25,58 km².

 


flaga Francji.jpeg
Gmina La Bourboule - FRANCJA
La Bourboule herb.png

La Bourboule panorama.jpeg

Inicjatorem podjęcia współpracy partnerskiej był Burmistrz Otmuchowa Jan Woźniak. Władze Gminy La Bourboule reprezentował Clau de BRUT Burmistrz de Saint SAUVES . Umowa o Współpracy Partnerskiej została podpisana 10 września 2009 roku w La Borboule.

La Bourboule umowa.jpeg

Gmina La Bourboule połozona jest w regionie Owernia, w departamencie Puy-de-Dôme. Gminę zamieszkuje około  2100 osób, a gęstość zaludnienia wynosi około166 osób/km² (wśród 1310 gmin Owernii Bourboule plasuje się na 98. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 709.).

 


flaga Włochy.jpeg
Gmina Milo - WŁOCHY/SYCYLIA
Milo herb.jpeg

Milo panorama.jpeg

Inicjatorem podjęcia współpracy partnerskiej był Burmistrz Otmuchowa Jan Woźniak. Władze Gminy Milo reprezentował Wiceburmistrz Alfio Cosentino. Umowa o Współpracy Partnerskiej została podpisana 04 lipca 2008 roku w zamku w Otmuchowie.
Tekst umowy zamieszczony został poniżej:

Milo umowa.jpeg

 


flaga Albanii
Gmina Kallmet - ALBANIA

 

Albania Gmina Kallmet podpisanie.jpeg

Partnerstwo z gminą z Albanii. 16 września 2014 r. na uroczystym spotkaniu władz samorządowych Gminy Otmuchów i Gminy Kallmet w Sali „Rycerskiej” otmuchowskiego zamku podpisana została  umowa o partnerstwie gmin: Otmuchów i Kallmet. Ze strony Gminy Otmuchów aktu tego dokonał Burmistrz Otmuchowa Jan Woźniak natomiast ze stront Gminy Kallmet Przewodniczący Rady Gminy Petrit Marku. Przy podpisaniu umowy obecni byli radni Rady Miejskiej w Otmuchowie oraz zaproszeni na tą uroczystość goście, a wśród nich członkowie delegacji Obwodu Lezhe z jej Przewodniczącym Pashkiem Gjonim. Uroczytość przebiegła w bardzo oficjalnej atmosferze.
 
Z treści umowy partnerskiej wynika, że współpraca między Gminą Otmuchów i Gminą Kallmet prowadzić będzie do zacieśniania więzi partnerskich naszych regionów poprzez rozwijanie współpracy służącej wzbogacaniu życia społecznego i gospodarczego oraz służyć będzie rozwojowi bezpośrednich kontaktów między ich mieszkańcami. Strony umowy będą dążyć do bezpośredniej wymiany doświadczeń w działalności samorządowej oraz w dziedzinach: kultury i sztuki, sportu i turystyki, szkolnictwa i gospodarki, w duchu zrozumienia i poszanowania tradycji i kultur obu narodów.

Albania Gmina Kallmet umowa.jpeg

 


flaga Albanii
Gmina Lezha - ALBANIA
Albania Gmina Lezha herb.png

 

Albania Gmina Lezha podpisanie.jpeg

W trakcie 44 Lata Kwiatów w Otmuchowie miała miejsce bardzo podniosła uroczystość. W sobotę 02.07.2016 r. na Zamku w Otmuchowie podpisana została   UMOWA O WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ  między Gminą Otmuchów a Miastem i Okręgiem Lezha (Albania).
   
Zgodnie z zawartą umową o partnerstwie    strony  będą dążyć do bezpośredniej wymiany kontaktów i  doświadczeń samorządowych w czterech głównych obszarach: w dziedzinie kultury, ze   szczególnym uwzględnieniem wartości folklorystycznych, w zakresie sportu i turystyki, w zakresie szkolnictwa i edukacji oraz w zakresie działalności gospodarczej (wspieranie  wszelkich inicjatyw służących nawiązaniu bezpośredniej wymiany gospodarczej między   przedsiębiorcami obu regionów). Umowę podpisali Jan Woźniak Burmistrz Otmuchowa i Enver Hafizi Burmistrz Miasta i Okręgu Lezha.
     
Miasto Lezha liczy obecnie ponad 17 000 mieszkańców, znane było już w starożytności jako Lissus. Posiada bardzo bogatą przeszłość historyczną. Było głównym punktem oporu i  obrony  Albanii przed imperium osmańskim. W mieście znajduje się pochodzące z XV w mauzoleum   największego bohatera narodowego Albanii Jerzego Kastrioty znanego jako Skanderbeg, który zasłynął walką z Turkami. Pamięć o tym bohaterze jest żywa  na całych Bałkanach. Dzięki czynom wojennym Skanderbega do dziś przetrwało w Albanii   chrześcijaństwo, mimo wiekowej islamizacji.

 


flaga Włochy.jpeg
Gmina Montefiore dell`Aso - WŁOCHY
Montefiore dellAso herb.jpeg

 

Montefiore dellAso umowa.png

W dniach 20-23 czerwca 2019 r. na zaproszenie władz samorządowych gminy Montefiore dell’Aso we Włoszech w miejscowości tej przebywała oficjalna delegacja gminy Otmuchów z Burmistrzem Miasta i Gminy Janem Woźniakiem i Przewodniczącym Rady Miejskiej Stanisławem Zaczykiem. Wyjazd ten  związany był z podpisaniem Umowy o współpracy o partnerstwie gmin. Umowa przedwstępna o współpracy została podpisana w Otmuchowie w dniu 26 sierpnia 2018r., podczas uroczystości dożynkowych. Do parafowania treści Umowy o partnerstwie gmin doszło w dniu 22 czerwca w Montefiore dell’Aso.
W jej treści czytamy m.in.:
 
"Inspirowani wolą zrozumienia i przyjaźni między narodami Europy – w poszanowaniu tradycji, pokoju, wolności i tolerancji – w przekonaniu, że ścisła współpraca między Gminą Otmuchów i Gminą di Montefiore dell’Aso prowadzić będzie do zacieśniania więzi partnerskich naszych regionów poprzez rozwijanie współpracy służącej wzbogacaniu życia społecznego i gospodarczego oraz służyć będzie rozwojowi bezpośrednich kontaktów między ich mieszkańcami
przedstawiciele władz samorządowych Gminy Otmuchów i Gminy di Montefiore dell’Aso ustalają, co następuje :"
 
W czasie pobytu w Montefiore dell’Aso członkowie naszej delegacji uczestniczyli w organizowanych tam uroczystościach „Bożego Ciała”.
 
Przypomnijmy, że w dniach 24-27 sierpnia 2018r. w Otmuchowie przebywała 13. osobowa delegacja gminy Montefiore dell'Aso, a wśród członków delegacji Burmistrz Lucio Porrà oraz członkowie istniejącego tam stowarzyszenia skupiającego pasjonatów tworzenia dywanów kwiatowych. Ich dziełem był wykonany w Otmuchowie z elementów mineralnych i nasion zbóż dywan przestawiający św. Katarzynę Aleksandryjską, wyeksponowany na stadionie miejskim w Otmuchowie. Dywany kwiatowe będą eksponowane również w czasie tegorocznego „Lata kwiatów”.
 
Montefiore dell'Aso  to miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Marche, w prowincji Ascoli Piceno. Według danych statystycznych  gminę zamieszkuje około 2500 mieszkańców.

 

 


flaga polski
Gmina Gryfice - POLSKA
Gryfice herb.png

 

Gryfice podpisanie.jpeg

W piątek (04.06.2021 r.), w scenerii otmuchowskiego zamku Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów - Jan Woźniak oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Otmuchowie - Stanisław Zaczyk podpisali umowę partnerską z Burmistrzem Gminy Gryfice - Andrzejem Szczygłem oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej w Gryficach - Tomaszem Kaszlejem.
 
Efektem współpracy ma być m. in. partnerstwo na obszarze gospodarczym oraz kulturalnym, wymiana młodzieży, a także nawiązanie kontaktów pomiędzy stowarzyszeniami i klubami sportowymi.

Gryfice Umowa.jpeg

 


flaga polski
Gmina Gryfów Śląski - POLSKA
Gryfów Śląski herb.png

 

Gryfów Śląski podpisanie.jpeg

W sobotę, 4 czerwca 2022 r. podczas 780-lecia nadania praw miejskich Gryfowowi Śląskiemu, podpisano umowę partnerską Gminy Otmuchów z Gryfowem Śląskim.
Porozumienie ma obejmować przede wszystkim współpracę organizacji kultury, edukacji, sportu, turystyki, a także ochronę zabytków, sprawy samorządowe oraz społeczne.
Podczas obchodów dni miasta, w ramach umowy partnerskiej wystąpiła Orkiestra Dęta „Otmuchów”.
Gryfów Śląski to już nasz drugi partner na terenie kraju.

Gryfów Śląski umowa.jpeg

 

 


flaga Litwy
Gmina Turgiele - LITWA
Turgiele herb.png

 

Turgiele podpisanie.jpeg

1 lipca, podczas 49. Lata Kwiatów Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów, Jan Woźniak oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Otmuchowie, Stanisław Zaczyk podpisali umowę partnerską ze Starostą Gminy Turgiele na Litwie, Edwardem Tyszkiewiczem.
 
Obydwie Gminy dążą do ścisłej współpracy, która obejmuje następujące działania:

  • wymiana doświadczeń samorządowych,
  • wymiana uczniów i młodzieży (udział w zajęciach integracyjnych połączonych z nauką języka polskiego oraz litewskiego),
  • inicjowanie i koordynowanie współpracy placówek podległych gminom,
  • wspieranie podczas inicjowania kontaktów gospodarczych jak też ożywionej wymiany gospodarczej,
  • wspieranie współpracy pomiędzy innymi stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi gmin,
  • obustronna reklama, prowadzenia wspólnych imprez kulturalnych i sportowych w obu gminach,
  • integracja rodzin i społeczeństw obu gmin,
  • realizacja wspólnych przedsięwzięć w ramach środków UE (projekty wspólne miękkie),
  • współpraca z instytucjami kultury obu gmin.

Turgiele umowa.jpeg

Przewiń do góry