Zebranie opiekunów szkolnych kół PCK 18.09.2023 sala.jpeg

Dnia 18.09.2023 r. w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Otmuchowie odbyło się zebranie opiekunów szkolnych kół PCK. Na zebranie została zaproszona Wiceprezes Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK – Stanisława Kosmal.
    
Sprawozdanie z działalności szkolnych kół PCK za rok szkolny 2022/2023 przedstawiła Prezes Teresa Stopyra. Przypomniała, iż na terenie OR PCK w Otmuchowie działało 14 kół: 12 w szkołach podstawowych i 2 w szkołach ponadpodstawowych. Działania prowadzone są na terenie 3 gmin: Kamiennik, Otmuchów i Paczków.
    
Podsumowano akcję PCK „Gorączka Złota” w tym roku zebrano 393 kg groszówek na kwotę 4258,70 zł. W akcji brało udział 14 szkół i 2 przedszkola. Tytuły: „Złota Szkoła” zdobyła Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Paczkowie (36,90 kg), „Złote Przedszkole 2023 -  Przedszkole nr 14 w Nysie (83,40 kg). II miejsce: ZSP w Kałkowie; Przedszkole nr 12 w Nysie, III m.: ZSP w Trzeboszowicach.
    
Pani Iwona Wróblewska przedstawiła zadania do realizacji na rok szkolny 2022/23. Zwróciła uwagę, że część zadań jest ujętych w programie działania na rok bieżący. Są stałe: pomoc potrzebującym, promocja i ochrona zdrowia, promocja honorowego krwiodawstwa, szkolenia z pierwszej pomocy, upowszechnianie wiedzy o Międzynarodowym Ruchu CK i CP oraz Międzynarodowe Prawo Humanitarne.
 
Opiekunowie szkolnych kół PCK otrzymali materiały do działalności w nowym roku szkolnym.


Data publikacji:
 20-09-2023 11:47

Przewiń do góry