Informacja dot. uzyskanej dotacji z NFOŚiGW oraz z WFOŚiGW w Opolu na zadanie pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Otmuchów w roku 2023”
 
W ramach ogólnopolskiego programu o finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na przedsięwzięcia zgodne z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Otmuchów otrzymała na podstawie umowy dotacji Nr 89/2023/G-42/OZ-ZOA/D z dnia 30 marca 2023 r. dotację na  zadanie pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Otmuchów w roku 2023”. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł  34 702,00 zł brutto.
 
Dotację  do rzeczywistych kosztów brutto otrzymano w wysokości:
    
12 229,00 zł - 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 
oraz
    
12 229,00 zł - 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
 
W ramach realizowanego zadania unieszkodliwionych zostało 34,935 Mg wyrobów zawierających azbest.


Data publikacji:
 25-09-2023 19:35

Przewiń do góry