Zjazd Rejonowy PZERiI 2023 4.jpeg

We wtorek, 26.09.2023 r. odbył się w Otmuchowie Zjazd Rejonowy PZERiI. W obradach uczestniczyli delegaci wybrani w kołach terenowych oraz Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów Jan Woźniak. Zjazd obradował wg ustalonego programu. Przewodnicząca ustępującego Zarządu Grażyna Grychowska złożyła sprawozdanie z działalności za okres kadencji. Podkreśliła, że dobre wyniki osiągane były dzięki dużemu zaangażowaniu członków Zarządu oraz pomocy władz  lokalnych: Burmistrza MiG Otmuchów, Starostwa Nyskiego. Zebrani wysoko ocenili działalność Zarządu na rzecz integracji środowiska seniorów. Burmistrz dziękował emerytom za zapał i wysiłek wkładany w realizację zadań. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi. W głosowaniu jawnym wybrano 11- osobowy Zarząd Rejonowy , 3-osobową Rejonową Komisję Rewizyjną oraz delegatów na Zjazd Okręgowy. Prezydium Zarządu ukonstytuowało się następująco: Grażyna  Grychowska - przewodnicząca, Maria Jóźwiak - wiceprzewodnicząca, Władysław Wierzbicki - wiceprzewodniczący, Stanisława Kosmal – sekretarz, Krystyna Erazmus – skarbnik. Członkowie ZOR: Bronisław Borowski, Kazimiera Mudrak, Renata Pazdur, Zofia Psiurska, Czesława Szwarga, Wiesława Wolak. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Krystyna Kokurewicz (przewodnicząca), Jan Biłobran, Krystyna Pisarek. Delegatami na Zjazd Okręgowy zostali wybrani: Grażyna Grychowska i Stanisława Kosmal.
 
Zjazd przebiegał w miłej i serdecznej atmosferze.
   
Życzymy nowym władzom wszelkiej pomyślności, sukcesów oraz satysfakcji z realizacji podejmowanych zamierzeń.
 
Tekst i zdjęcia: Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Otmuchowie.

 

 


Data publikacji:
 27-09-2023 18:50

Przewiń do góry